Ətraflı axtarış
Baxanların
4235
İnternetə qoyma tarixi: 2012/01/18
Sualın xülasəsi
İsa (əleyhis-salam)-ın atasız dünyaya gəlməsi onun üçün dəyər və imtiyaz deyildirmi?! Əgər cavab müsbətdirsə, onda nə üçün belə bir dəyər Allah-taalanın məxluqları içərisində ən böyük və seçilmiş şəxsiyyət olan Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) üçün olmamışdır?
Sual
İsa (əleyhis-salam)-ın atasız dünyaya gəlməsi imtiyaz və dəyər deyildirmi?! Əgər cavab müsbətdirsə, onda nə üçün bu dəyər Allah-taalanın yaratdığı məxluqların ən böyük və görkəmlisi olan həzrət Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) üçün olmamışdır?
Qısa cavab

İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) bütün ilahi peyğəmbərlərdən üstün və yüksək məqamlı olsa da, bu xüsusiyyət digər peyğəmbərlərin bütün xüsusiyyətlərinin hamısına malik olmasına səbəb olmaz. Atasız dünyaya gəlmək İsa (əleyhis-salam)-ın dövründə ilahi kəlamın və hökmlərin təbliği üçün gözəl bir vasitə və höccətin tamamlanmasında lazım və zəruri olsa da, şəxs üçün zatən xüsusi bir səciyyə hesab olunmur. İslamdan əvvəl yəhudilik və məsihiliyin arasında şirk və bütpərəstlik geniş yayılmışdı, Hicaz müşrikləri də əməldə bütlərə pərəstiş edirdilər. Başqa bir peyğəmbər də möcüzəli şəkildə dünyaya gəlsəydi, müşriklər onu Allah üçün (nəuzu billah!) yeni bir övlad hesab edə, şirklə qarışıq fikirlər özünə yeni forma ala bilərdi, bu da peyğəmbər göndərməkdə Allahın hədəfləri ilə uyğun gəlmir.

Buna görə də Allah-taala Quranda dəfələrlə Peyğəmbərə əmr edir ki, özünün bəşər xüsusiyyətlərinə malik olmasını insanlar üçün xatırlatsın.
Ətreaflı cavab

İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) bütün ilahi peyğəmbərlərdən üstün və yüksəkdir, lakin bu xüsusiyyət onun digər peyğəmbərlərin xüsusiyyət və səciyyələrinin hamısına malik olmasına səbəb olmaz. İmtiyazlardan bəzisi, o cümlədən elm, Allah dərgahına yaxınlıq və s. hər hansı xüsusi bir zamana məxsus deyildir. Bu kimi sifətlərdə Peyğəmbərimiz bütün ilahi peyğəmbərlərdən üstündür. Amma bəzi sifət və səciyyələr xüsusi zamana məxsusdur və Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in yüksək şən və məqamını isbat etmək üçün belə işlərə malik olması vacib və zəruri deyildir.

Xilqət aləminin təbii qaydası budur ki, hər bir insan öz valideyni kimi tanınan ata-anadan dünyaya gəlsin. İlahi peyğəmbərlərdən ikisi barəsində Allah-taala bu qanunu başqa cür icra etmiş və onların birini ata-anasız (həzrət Adəm) və digərini atasız (həzrət İsa) xəlq etmişdir. Allah-taala bu məsələyə işarə edərək buyurur:

إِنَّ مَثَلَ عیسى‏ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُون‏

“Həqiqətən Allah yanında İsanın məsəli (eynilə) Adəmin məsələsi kimidir ki, onu torpaqdan yaratdı və ona “ol!” dedi və o da dərhal vücuda gəldi.”[1]

Bu iki ilahi peyğəmbərin vücuda gəlməsi Allahın, Özü tərəfindən qoyulan təbii qanunların hüdudlarına sığmayan sonsuz qüdrətinə işarədir. Yəni Allah-taala insanın xilqət qanununu belə qərar vermişdir ki, ata-anadan dünyaya gəlsinlər. Allahın Özü bu qanunun hüdudlarında qərar tutmur, o qanunlara məhkum edilmir. Bu mətləbin isbatı üçün peyğəmbərlərindən ikisini tam başqa şəkildə xəlq etmişdir.

 

İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) və bəşər xilqətinin imtiyazı

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in risalətinin əvvəllərində yəhudilər və məsihilər şirkə düçar olmuşdular. Onların hər biri Allah üçün müxtəlif övladlar olduğuna inanırdılar. Allah-taala buyurur: “Yəhudilər dedilər: Üzeyir Allahın oğludur.” Məsihilər dedilər: “Məsih Allahın oğludur.””[2] Həmin dövrdə Hicaz müşrikləri çoxlu ilahələrə inanır və mələkləri Allahın qızları hesab edirdilər.[3]

Şirkə qarışıq olan belə əqidələr camaatın zehnində elə yer açmış və möhkəmlənmişdi ki, yeni gələn peyğəmbərin onların özü kimi bazarda yol gedən, onlar kimi yerdə oturan, onlar kimi yuxulayan bir insan olduğuna inana bilmirdilər.[4] Onların nəzərində o kəs ilahi peyğəmbər ola bilərdi ki, təvəllüdü, hərəkəti və sükunəti bütünlüklə qeyri-adi şəkildə olsun.

Əgər ilahi peyğəmbərlərin “Allahın övladı” hesab edildiyi belə şirş dolu mühitdə digər bir peyğəmbər həzrət İsa, yaxud Adəm kimi (möcüzəli şəkildə) dünyaya gəlsəydi, camaatın zehnində çox ağır və təxribatçı bir təsir qoya, onların şirklə qarışıq olan etiqadlarını da daha möhkəmləndirə bilərdi. Camaatın malik olduğu belə etiqadla yanaşı Peyğəmbər tövhiddən və vahid Allahdan söhbət edərək bu dəvətdə müvəffəqiyyət qazana bilərdimi?!

Quran bu yanlış təfəkkürlə mübarizəyə qalxmış, bu aşkar gerçəkliyi camaata dəfələrlə xatırlatmış və onların əqidələri ilə müxalifətə qalxaraq təkid etmişdir ki, Peyğəmbər sizin hamınız kimi bir bəşərdir. Buna görə də Allahın Peyğəmbəri dəfələrlə özünü digər insanlar kimi bir insan olduğunu demişdi. Qurani-kərim buyurur: “De: mən yalnız sizin kimi bir bəşərəm (imtiyazım da budur ki,) mənə vəhy olunur.”[5]

Deməli, İsa (əleyhis-salam)-ın bu xüsusiyyəti onun dövründə ilahi hökmlərin təbliği üçün böyük bir imtiyaz olsa da, həmin imtiyaz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə İslam dininin zəif bir cəhət sayıla bilərdi.

 

İsa (əleyhis-salam) Allahın kəlməsidir

Quran İsa (əleyhis-salam)-ı “Allahın kəlməsi” ünvanı ilə yad edir[6] və onu əzizləyir. Habelə, digər peyğəmbərləri də səbir və müqavimətlərinə,[7] “siddiq” (doğru danışan) olduqlarına[8], “muxləs”[9], “təvvab”[10] və “bəsirətli” olmaq[11] xüsusiyyətinə görə tərifləmişdir. Amma Quran ayələri və Əhli-beyt rəvayətlərinin heç birində həzrət İsa atasız dünyaya gəldiyinə görə təriflənməmişdir.

Allah-taala həzrət İsa və onun anasına verdiyi fəzilət və nemətləri xatırladır və buyurulur: “(Yada sal) zamanı ki, Allah İsa ibni Məryəmə buyurdu: “Sənə və anana bağışladığım nemətləri yad et! O zaman ki, səni Ruhul-qüdüqslə gücləndirdim. Sən beşikdə ikən və böyüdüyün zaman camaatla danışırdın. Kitabı, hikməti, Tövrat və İncili sənə öyrətdim. O zaman ki, Mənim fərmanımla palçıqdan quşa oxşayar bir şey düzəldir və ona üfürürdün, o da Mənim fərmanımla dirilib quş olurdu. Anadangəlmə kora, xora xəstəliyinə düçar olanlara Mənim iznimlə şəfa verir, ölüləri də Mənim iznimlə dirildirdin. Bəni-İsrail sənə zərər yetirmək istədikləri zaman onların qarşısını aldım. Sən onlar üçün aşkar dəlillər gətirdin, lakin kafirlərdən bir dəstəsi “bu, aşkar sehrdən başqa bir şey deyildir!”  dedilər.”[12]

İsa (əleyhis-salam)-ın əri olmayan bir qadından dünyaya gəlməsi hikmətsiz deyildi. Bu iş o həzrətin dövründə də Allah-taalanın sonsuz qüdrətini isbat etməkdən əlavə (əlbəttə, o dövrdə Bəni-İsrail ona iman gətirmişdilər, yaxud heç olmazsa onların əsl problemləri bu deyildi) bir ayə və nişanə idi ki, camaat onun vasitəsi ilə hidayət olunsunlar. Əlbəttə, bir dəstə adam bu imtahanlar qarşısında məğlub oldular.

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Yada sal o qadını ki, öz iffətini pak saxladı, Biz öz ruhumuzdan ona üfürdük və onu onun övladını (Məsihi) aləmdəkilər üçün böyük bir nişanə qərar verdik.”[13]

Mərhum Əllamə Təbatəbai bu ayə barəsində buyurur: “Bu cümlədə İsa və anası bir ayət və nişanə hesab olunur. Çünki burada “ayət” belə dünyaya gəlməkdir və bu ayət hər iki tərəfin vasitəsi ilə həyata keçir. Bu ayətin gerçəkləşməsində həzrət Məryəm İsadan irəli olunduğuna görə əvvəlcə Məryəmin adı çəkilir və “Biz onu və övladını nişanə qərar verdik” deyə buyurulur. Amma “Biz onun övladını və özünü ayət qərar verdik” deyə buyurmur.[14]

Deməli, belə bir şey yalnız Allah-taalanın yenilməz qüdrətinə dair bir nişanə, insanların hidayət vasitəsidir və imtahan yönü daşıyır.[15]

Həzrət İsanın bu möcüzəsi baş verən zaman camaat təbabətlə tanış olunduğundan, ilahi möcüzə və qüdrət nişanəsi olmaqdan əlavə, bir növ həzrət İsa üçün əzizləmək və imtiyaz da hesab olunurdu və o həzrət də ilahi dinin təbliğ olunmasında bu xüsusiyyətdən lazımınca və gözəl şəkildə edirdi.[1] “Ali-İmran” surəsi, ayə: 59

[2] “Tövbə” surəsi, ayə: 30

[3] “Allah üçün Onun yaratdığı cinlərdən şəriklər qoşurdular və nadanlıq üzündən Onun üçün oğlan və qızlar qərar verirdilər. Allah belə şeylərdən pak-pakizə, onların vəsf etdiklərindən üstündür” “Ən’am” surəsi, ayə: 100

[4] “Deyirlər: “Bu necə peyğəmbərdir ki, adı camaat kimi yemək yeyir və bazarda yol gedir?! Nə üçün ona bir mələk nazil olmur ki, onunla birlikdə qorxudan olsun?!” “Furqan” surəsi, ayə: 7

[5] “Kəhf “surəsi, ayə: 110, “Fussilət” surəsi, ayə: 6

[6] “Nisa” surəsi, ayə: 171

[7] “Sad” surəsi, ayə: 41

[8] “Məryəm” surəsi, ayə: 41

[9] “Məryəm” surəsi, ayə: 51

[10] “Sad” surəsi, ayə: 17

[11] “Sad” surəsi, ayə: 45

[12] “Maidə” surəsi, ayə: 110

[13] “Ənbiya” surəsi, ayə: 91

[14] Təbatəbai, Məhəmməd Hüseyn, “Əl-Mizan” (farsca tərcüməsi), 14-cü cild, səh. 447, “İslami nəşriyyatın dəftərxanası”, Qum, 1374

[15] Bəzi rəvayətlərdə İsa (əleyhis-salam)-ın bu xüsusiyyətinin imtahan vasitəsi olmasına işarə edilmişdir. Məs’udi, Əbul-Həsən, “İsbatul-vəsiyyət lil-İmam Əli ibni Əbi Talib (əleyhis-salam)”, (farsca tərcüməsi, mütərcim Məhəmməd Cavad Nəcəfi), səh. 136. “İslamiyyə” nəşriyyatı, Tehran, 1362.

Rəvayət olunur ki, həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın təvəllüdü zamanı İblis o həzrətin ardınca getdi, amma onun mələklər tərəfindən əhatə olunduğunu gördü. İsaya yaxınlaşmaq istədikdə məlaikələr ona nərə çəkdilər (və onun İsaya yaxınlaşmasına mane oldular). İblis dedi: “İsanın atası kimdir?!” Məlaikələr dedilər: “İsanın məsəli Adəmin məsəli kimdir (çünki həzrət Adəm ata-anasız dünyaya gəlmişdi).” İblis dedi: “Allaha and olsun ki, (əgər camaatı beş yerə bölsək) onların dörd qismini İsanın atasız xəlq olunduğuna görə yoldan azdıracağam.”

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Bizim salavat göndərməyimiz Peyğəmbərin (s) məqamının yüksələməsinə səbəb olur?
  4171 صلوات بر محمد و آل محمد
  Peyğəmbərə salavat göndərməyin bir neçə müxtəlif cəhətləri vardır ki, bunların bəzilərinə işarə edirik: Salavat Allahın Quranda qeyd edilən əmridir. Buyurur: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليما» ”Həqiqətən ...
 • Cəhənnəm əhlinin siması necədir?
  4007 بهشت و جهنم
  Quran ayələrinin məcmusunun araşdırılmasından belə nəticə almaq olar ki, bir tərəfdən cəhənnəm əhlinin siması, güclü yanıq nəticəsində, qorxulu formada və bir- birinin üstünə çəkilmiş dairələr və parçalanmış dodaqlarla görünərlər. Digər tərəfdən də, Allah cəzasının onlar üçün yenidən və neçə dəfə baş verməsi üçün, bədən və üzvlərinin dərisinin ...
 • İnsanın yer üzündə “Allahın xəlifəsi” olmasının dəlilləri nədir? Quran ayələri və islam rəvayətləri bu mövzunu dəstəkləyirmi?
  5130 Qədim kəlam
  Quran müfəssirləri “Bəqərə” surəsinin 30-39, həmçinin “Fatir” surəsinin 39-cu və sair ayələrinin izahında insanın Allahın yer üzündəki canişini və xəlifəsi olması barəsində ətraflı bəhslər irəli çəkmişlər. Bəziləri demişlər ki, canişin dedikdə bundan əvvəl yer üzündə yaşayan mələklərin canişini olmaqdır. Bəziləri inanırlar ki, əvvəllər yer üzündə yaşayan sair ...
 • Hər bir insanın ekizinin (həmyaşıdının) olması düzgündürmü?
  4514 Hədis elmləri
  İnsanların ekizinin olması barədə bir neçə rəvayət vardır.Rəvayətlərdə gəlibdir ki, Allah- Taala İblisə buyurdu: Oxşarını sənə vermədən heç bir adama övlad vermərəm. Hər bir adamın Şeytani oxşarı vardır.[1]Başqa bir rəvayətdə gəlibdir ki, Peyğəmbər (s) ...
 • Əgər bir şəxs təhqiq etmədən öz mərcəi təqlidini seçmişdirsə, indi onun vəzifəsi nədir?
  4260 Nizamlar hüquq və əhkam
  İnsan ilk addımda lazımdır ki, şəriət hökümləri kitabındakı, müctəhidin təyin edilməsi üçün müəyyən hökümlər əsasında,[1] təhqiq edib ələm müctəhidi tanısın. Ələm müctəhidi təyin etdikdən sonra ondan təqlid etməlidir. Bunun üçün də əgər təqlid şəriət qanunları əsasında olmazsa düzgün deyildir.[2] Başqa sözlə desək, əgər bu yollarla ...
 • Bir qadının qanun çərçivəsində ərinin qarşısında olan vəzifəsini açıqlayın və deyin ki, kişi hansı işlərdə qadını məğlub edə bilər.
  11837 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhkəm bir ailə həyatı davamlı və minnətsiz məhəbbətdən, dostluqdan, geniş təşəkkürdən, bir- birlərinə səmimi rəftardan və bir- birlərinin hüququna riayət etməkdən ibarətdir. Müqəddəs İslam dini ailələri kiçik bir ictimaiyyət sayaraq onların möhkəm və davamlı olması üçün hər iki tərəf üçün müəyyən qanunlar nəzərdə tutulmuşdur. Çünki, Allah Taala bütün hüquqlar üçün ...
 • Tin surəsinin təfsirində (Furat təfsiri)belə bir hədis gəlmişdirki əncirdən tindən məqsəd Həsən zeytundan isə məqsəd Hüseyn əleyhissəlamdır. Bu barədə olan hədis mötəbərdirmi?
  5217 Təfsir
  Qurani kərim zahiri mənalarına malik olmaqdan əlavə, mümkündür çoxlu batini mənaları da olsun. Nümunə üçün Allahın tin surəsinin əvvəllərində and içdiyi tin və zeytunun zahiri mənası ola bilsin həmin incil və zeytun olsun ki, bütün camaatın diqqət mərkəzində olanlar olsun. Yəni İncil və Zeytun ...
 • İmam Həsən Müctəba (əleyhissalam) kim olub və hansı fəzilətləri olub?
  5475 امام حسن مجتبی ع
  İmam Həsən (əleyhissalam) , Əli ibn Əbi Talibin oğlu olub, mübarək Ramazan ayının ortasında, hicrətin üçüncü ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. 37 yaşında O Həzrətlə İmam Əlinin canişini kimi ikinci İmam olaraq beyət olunmuşdur. İmam Həsənin (əleyhissalam) imamət müddəti on il, altı ay üç gün çəkmişdir. ...
 • İmam Əli (əleyhis-salam) Əbu Bəkr, Ömər və Osmanla beyət etmişdimi? Nə üçün?
  10632 Qədim kəlam
  Əvvəla, İmam Əli (əleyhis-salam)-ın özü, köməkçilərindən bir dəstəsi, eləcə də Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) səhabələrindən bir qrupu əvvəldə Əbu Bəkrlə beyət etməmişdilər. Sonradan beyət etmələri də yalnız islamın hifz olunması, islam hökumətinin mənafeyinin qorunması məqsədi ilə baş vermişdi. İkincisi, bütün problem qılınc və şücaətlə həll olunmur, hər yerdə ...
 • Psixoloji müharibəylə mübarizənin ən mühüm yolu nədir?
  6741 حکومت دینی در نظام بین الملل
  Düşmənin qarşısını alıb susdurmağın yollarından biri də psixoloji müharibədir ki, onun təsiri və nəticəsi hərbi və fiziki müharibələrdən dəfələrlə yüksəkdir. Allahın Rəsulu (s) besətinin ilk günlərində, düşmənin psixoloji və güclü təbliğatı qarşısına qalmışdı. O Həzrət isə İslam və insan əxlaqı qanunları əsasında, psixoloji mübarizə taktikasına gözəl şəkildə ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  133118 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  101120 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  83402 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  78179 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  66143 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  40830 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  38607 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  29810 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  29782 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  28224 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...