Ətraflı axtarış
Baxanların
4284
İnternetə qoyma tarixi: 2012/03/11
Sualın xülasəsi
Rəvayətlərdə İmam Hüseynə (ə) xüsusi əhəmiyyət verilibdirmi? Bu xüsusi üstünlüklərin digər İmamlar (ə)- ın məsum lması ilə uyğunluğu varmı?
Sual
Salam yorulmayasız: İmamlar (ə)- ın hamısı məsum olsalar da, amma onların arasında İmam Hüseyn (ə)- ın digər İmamlar (ə)- dan daha üstün məqamı var. Rəvayətlərin çoxuna nəzər salqıqda, İmam Hüseyn (ə) üçün hətta balaca bir iş görən şəxslər, axirətdə böyük mükafat sahibləridirlər. İmam Hüseyn (ə)- a niyə Allahın ya həzrət Zəhra (s)- ın dürdanəsi deyirlər? Təşəkkür edirəm.
Qısa cavab

İmamət məqamının İmam Hüseyn (ə)- in nəslinə keçməsi, o həzrətin türbətində şəfa, qəbrinin kənarında duanın qəbul olması və ... kimi üstünlüklər, şübhəsiz Allah tərəfindən İmam Hüseyn (ə)- a verilibdir. Bu üstünlüklərin İmam Hüseyn (ə)- ın məqamının digər İmamlarla (ə) fərqli olmasını isbat etməyə heç bir sübut yoxdur. Bu üstünlüklərdə (onların məqamının eyni olması təsəvvürü ilə) hansı səbəblərin dəxaləti olması barəsində deməliyik ki, İmam Hüseyn (ə)- a hörmət bəsləmən, bütün Əhli- beyt və digər İmamlar (ə)- a hörmət bəsləməkdir. Kərbəla hadisəsinə daha çox diqqət, Kərbəlanın insanlara verdiyi hər tərəfli dərslərə daha çox diqqət etməkdir. Ona görə də, imam Hüseyn (ə)- ı yad edən şəxs, elə bil İmamların hamısını xatırlamışdır. Həmçinin şübhəsiz İmam Hüseyn (ə) Krəbəlada, baş verə bilən ən pis vəziyyətdə şəhid oldu. Tarix boyu Peyğəmbərlər və İmamlar üçün baş vermiş bütün müsibət və problemlər, təkcə Kərbəlada olan cinayətlərin bir hissəsidir. Deməli, hadisələrin ən faciəlisi, ən yaxşı əzadarlıqla birgə olmalıdır ki, sahibinin haqqı yerinə yetirilsin. Ona görə də, əzadarlığı baş verə bilən ən yaxşı formada keçirmək, İmamların fikrində olubdur.

Ətreaflı cavab

Hörmətli oxucumuzun sualında, neçə sual var: Məsələn, rəvayətlərdə İmam Hüseyn(ə)- a xüsusi əhəmiyyət verilibmi? Və ya bu xüsusi üstünlüklər, digər İmamlar (ə)- ın məsum olmaları ilə uyğunluğu varmı?

Hörmətli sual edənin sonuncu sualının rəvayət sübutu olmasa da, amma şəkkimiz yoxdur ki, rəvayət kitablarında, İmam Hüseyn (ə)- ın xüsusi üstünlüklərini bəyan edən çoxlu hədislər var. Halbu ki, bu üstünlüklər digər məsumlar (ə) barəsində bu formada gəlməyibdir.

O cümlədən:

A). İmamət məqamının imam Hüseyn (ə)- ın nəslinə keçməsi: Həzrət İmam Məhəmməd Baqir və İmam Sadiq (ə)- dan rəvayət olubdur: Subhan Allah İmam Hüseyn (ə)- ın şəhid olmasının əvəzində, İmamət məqamın o həzrətin nəslinə aid etdi, xəstələrin şəfasını o həzrətin müqəddəs türbətinə və duanın qəbul olmasını, o həzrətin mübarək qəbrinin kənarında qərar verdi.[1]

B). Şəfa İmam Hüseyn (ə)- ın türbətində: Keçən rəvayətdə bu məsələyə işarə olmuşdu ki, Allah İmam Hüseyn (ə)- ın etdiyi işə təşəkkür etmək üçün, türbətini dərdlərin şəfası qərar veribdir.

Bu mükafatın əhəmiyyəti, İslam fiqhi nəzərindən torpaq yeməyin haram və yalnız Seyyidüş- şühədanın türbətindən bir az şəfa qəsdi ilə yeməyin bu hökmdən istisna olduğunu bilən zaman aydın olur.[2]

C). Duanın qəbul olması, Seyyidüş- şühədanın qəbri kənarında: Duanın qəbul olması, o üstünlüklərdəndir ki, təkcə İmam Baqir və İmam Sadiq (ə)- ın hədisində ondan danışılmayıb, əksinə bir rəvayətdə deyilir ki, İmam Hadi (ə) xəstələnən zaman, həzrətin şəfa tapması üçün bir nəfəri İmam Hüseynin hairinə[3] göndərdi. Rəvayətin mətni belədir:

"İmam Hadi (ə)- ın əshabından olan İbn Haşim Cəfəri deyir: İmam Hadi xəstələndiyi zaman, dua etmək üçün bir nəfəri mənim üçün hairə göndərin əmrini, mənə verdi. Əbu Haşim bu əhvalatı Əli ibn Bilala danışdı.

O dedi: İmam Hadinin özü, Hüseyn hairidir, yəni hörmət sahibidir. Əbu Haşim yenə İmamın yanına qayıtdı və Əli ibn Bilal ilə görüşdüyü əhvalatı danşdı. Həzrət buyurdu: Onun və hər möminin Allah evindən hörməti böyük olan, Allah rəsula, Kəbəni təvaf edir, həcərul- əsvədi öpürdü və Allah ona Ərəfədə dayanmağı əmr etmişdi."[4]

D). Namaz Hüseyn hairində: Bu məsələni bilirik ki, namaz səfərdə olarkən, əməli risalələrdə gələn şərtlərlə, şikəstədir. Amma səfərdə olan, dörd yerdə edə bilər namazını şikəstə ya tam qılsın. Onlardan biri, Hüseyn hairidir.[5]

Bu barədə olan rəvayət,[6] belə hökmün əsasıdır və şəhidlər ağasının pak hərəminin əhəmiyyətini bəyan edir. Buna əsasən, növbə "İmamlar (ə)- ın məsum olması, İmam Hüseyn (ə)- ın digər İmamlar (ə)- dan üstün olması ilə necə uyğundur? "Sualına çatır.

Cavabda deməliyik: Məsumların hamısı təkvini vilayətə malik və məsum olsalard da, amma onların vilayət və ismət məqamlarının bir dərəcədə olmamasının heç bir problemi yoxdur. Elmi terminlə desək, sübut mərhələsində vilayət məqamının onlar üçün dərəcəli formada isbat etməyin və birinin ismət məqamının o birisindən daha çox olmasının heç bir maneçiliyi yoxdur, amma bu məsələni isbat etməyə heç bir sübut yoxdur. Başqa sözlə; öz- özlüyündə bir İmamın ismət məqamının digər İmamdan yuxarı olmasının və ona görə özünə xüsusi üstünlüklər verməsinin iradı olmasa da, amma bir İmama vacib, digər İmama verilməyən bu üstünlüklərin yalnız onların məqamlarının fərqli olmasını isbat edən heç bir sübut yoxdur.

Əksinə bu ehtimal var ki, onların vilayət və ismət məqamları eynidir, amma Allahın İmam Hüseyn (ə)- a qeyd olunan üstünlükləri verməsinə digər məsələ səbəb olubdur.

Onların məqamlarının eyni olması təsəvvürü ilə, bu üstünlüklərdə hansı səbəblərin dəxaləti var?

Aşağıdakı məsələlər bu sualın cavabını sizə verə bilər:

 1. Məsumlar insanların hidayəti üçün kamil örnək olduqlarına görə, hər şərait  və mövqedə insanların gözü qarşısında ən yaxşı rəftar etməlidirlər ki, əməldə fərqli şəraitdə hansı münasib rəftarı seçməli olduqlarını öyrənməlidirlər. Döyüş zamanı sülh etməsinlər, sülh zamanı döyüş və... başqa sözlə, İmamların hamısı İlahi ism və sifətlərin kamil cilvəsi olsalar da, xüsusi şərait və zaman xüsusiyyətləri, onların şəxsiyyətinin bir hissəsinin təcəlli tapmasına, əməldə baş verməsinə və onların İlahi isimlərdən birinin məzhəri olmasına səbəb olurdu. Bu arada, İmam Hüseyn (ə)- ın mövqe və şəraiti çox əhəmiyyətli olubdur. Bu şəraitdə, imam həm İslamı məhv olmaqdan xilas edə bildi, həm də həqiqi İslamın bütün cəhətlərini, əməldə dünya əhli üçün təsvir edib və göstərə bildi. Yəni, Kərbəla hadisəsində, xüsusi ilə Aşura günü, biz İmam Hüseyn (ə)- ın və dostlarının müqəddəs vücudundan, bütün fəzilət və yaxşılıqların aşkar olduğunun şahidiyik. Halbu ki, digər İmamlar (ə) üçün, öz fəzilət və xüsusiyyətlərinin hamısını həqiqət axtaranlara göstərməyə şərait yaranmadı. Bu, əlbəttə onların öhdəsində olan vəzifənin tələbi ilə idi ki, hər xüsusi şərait, xüsusi rəftar istəyir. Onlar həmin şəraitə uyğun əməli örnək olmağı insanlara göstərməyə vəzifəli idilər. Yəni, bu məhdudiyyət, məhdud örnək rəftarını tələb edən şəraitdən olubdur. Beləliklə, hər tərəfi dərslər İmam Hüseyndən bizə yetişibdir. Ona görə də, İmam Hüseynə hörmət bəsləmək, bütün Əhli- beyt və digər İmamlar (ə)- a hörmət olubdur. Kərbəlaya daha çox diqqət, Kərbəlanın insanlara verdiyi hər tərəfli dərslərə daha çox diqqət etməkdir. Hədəf budur ki, bu dərslər unudulmasın. Ona görə də, İmam Hüseyni (ə) yad edən, elə bil bütün İmamları xatırlamışdır.
 2. Şübhəsiz İmam Hüseyn (ə) Kərbəlada, baş verə bilən ən pis vəziyyətdə şəhid oldu. Tarix boyu Peyğəmbərlər və İmamlar üçün baş vermiş bütün müsibət və problemlər, təkcə Kərbəlada olan cinayətlərin bir hissəsidir.[7] Deməli hadisələrin faciəlisi, ən yaxşı əzadarlıqla birgə olmalıdır ki, sahibinin haqqı yerinə yetirilsin. Ona görə də, əzadarlığı, baş verə bilən ən yaxşı formada keçirmək, İmamların fikrində olubdur.[8]

 


[1] - Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- ənvar, cild 44, səh 221.

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَوَّضَ الْحُسَيْنَ(ع) مِنْ قَتْلِهِ أَنْ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِه...»

[2] - İzahlı hökmlər (Əl- məhşi lil- imamil- Xumeyni), cild 2, səh 598, məsələ 2628.

[3] - Lüğətdə "hair" suyun yığılıb və saxlanıldığı əmin yerə deyilir. Heyran mənasında da gəlibdir, heyran kəlməsindən keçmişdə Kərbəlaya "həyr" də deyilirmiş. Baxın: İbn Məhzur, Lisanul- ərəb, Səfinətul- bihar, cild 1, səh 358, Fiqhi və ibadi termində, İmam Hüseynin hərəmi və pak qəbr, səhn, ruvaq, muzey və... əhatə edən onun ətrafına, həm qədim, həm də yeni hissələrinə hair deyilir. Bəziləri də, hairin ölçüsünü yalnız hərəm miqdarı biliblər. Bu adın, Seyyidüş- şühədanın hərəmi üçün tarixi nisbəti budur ki, mütəvəkkil Abbasinin zamanında, onun əmri ilə, qəbri məhv edib və zalım xilafəti üçün təhlükə mərkəzi olan o pak qəbrin ətrafına şiələrin yığışmasının qarşısını almaq üçün, suyun ağzını hərəmə tərəf tutdular. Su ora yetişdikdə dayanır və bir- birinin üstünə yığılırdı. Qayıdırdı və divar kimi, su qəbr ətrafında, qurumuşdu. (Zərkəli, Əl- əlam, cild 8, səh 30, əlavələr, Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- ənvar, cild 50, səh 225, Həmin, cild 86, səh 89, Səfinətul- bihar, cild 1, səh 358). Suyun cəm olduğu yerə hayir deyildiyinə görə, o həzrətin qəbir ətrafı hair adlandı. Baxın: Muhəddisi, Cavad, Aşura lüğəti, hair kəlməsi.

[4] - Baqirul- ulum araşdırmalarının hədis qurupu, İmam Hadi (ə)- ın bütün sözlərinin lüğəti, səh 475.

[5] - İzahlı hökmlər (Əl- məhşi lil- İmamil Xumeyni), cild 1, səh 728, Məsələ 1356, Milani, seyid Məhəmməd Hadi, Muhazirat fil- fiqhil- İmamiyyə, cild 1, səh 314.

[6] - Hürr Amuli, Şeyx Məhəmməd bin Həsən, Vəsailüş- şiə, cild 8, səh 531, Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- ənvar, cild 86, səh 88, Şeyx Mufid, Əl- məzar, səh 140.

[7] - Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- ənvar, Muəssirətu əl- vəfa, Beyrut, Livan, 1404 hicri qəməri, cild 45, səh 174.

«أَنَا ابْنُ مَنْ بَكَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ- أَنَا ابْنُ مَنْ نَاحَتْ عَلَيْهِ الْجِنُّ فِي الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاء...»

[8] - Daha çox məlumat üçün, baxın: Tərxan, Qasım, İmam Hüseyn (ə)- ın şəxsiyyət və qiyamına irfani, fəlsəfi və kəlami baxış, səh 105- 142.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İslam cəmiyyətində bir vətəndaşın daha çox lazımlı xüsusiyyətləri nədir?
  4801 Nizamlar hüquq və əhkam
  İnsanlara həyat bəxş edən islam məktəbi və Allahın son şəriəti, kamil və tamam bir dindir. Bunun üçün də islamda ictimai qanun və hökümlər bir şəxs üçün təyin olunmuş hökm kimi məsuliyyət daşıyır. İslam nəzərində ictimai həyat və cəmiyyətdə hər bir insanın bir- biriylə olan rabitəsi və hər bir vətəndaşın vəzifəsi ...
 • Lütfən, Qədir-Xum xütbəsini tam şəkildə bəyan edin.
  4656 غدیر خم
  Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in Qədir-Xumda buyurduğu xütbənin kamil mətni: 1. Allaha həmd-səna Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, Öz yeganəliyində yüksək mərtəbəli, yeganə olmağında yaxındır. Öz qüdrət və səltənətində cəlalətli (şövkətli), Öz rüknlərində əzəmətlidir. Onun elmi hər bir şeyi əhatə etmişdir, halbuki Öz ...
 • Heyvanlar və bitkilər Allahı necə zikr edirlər?
  6870 بندگی و تسبیح
  İnsan elmi təbiətdə olan varlıqlara qarşı məhdud və həddindən artıq azdır. Amma təbiətdə olan varlıqlar Allahı necə zikr edirlər, bu mövzulardan biridir ki, onun necə olmasına bəşər elm və yol tapmamışdır. Bir çox ayə və rəvayətlərdə bəyan olmuşdur ki, həyatda olan hər bir şey Allahı zikr edir. Bu ...
 • Səcdəyə getdiyimiz zaman hansı üzv əvvəl yerə dəyməlidir?
  4036 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səcdə namazın vacib hissələrindəndir və vacib və müstəhəm şərait və hissələrə malikdir; o yerlər ki, səcdədə müstəhəb hesab olur, odur ki, kişi səcdəyə getdiyi zaman ilk növbədə əllərini, qadın isə əvvəl dizlərini yerə qoymalıdır.[1]
 • Аллаһ-Тааланын Рүбубијјәт мәгамына чатмаг олармы?
  3741 Nəzəri irfan
  Рүбубијјәт мәгамынын мүхтәлиф мәртәбәләри вә нисбәтләри вардыр. Бу суала ҹаваб вермәкдән өтрү бүтүн бу ҹәһәтләри нәзәрә алмаг лазымдыр. Әҝәр илаһи рүбубијјәтә чатмагдан мәгсәд, мәхлугун затында дәјишиклик олуб, Халигә чеврилмәсидирсә бу иш батил вә гәти шәкилдә рәдд олунмуш бир иддиадыр. Амма, диҝәр мәнада бу мөвзуда бәзи изаһлар вермәк ...
 • Əgər bir şəxs təhqiq etmədən öz mərcəi təqlidini seçmişdirsə, indi onun vəzifəsi nədir?
  4250 Nizamlar hüquq və əhkam
  İnsan ilk addımda lazımdır ki, şəriət hökümləri kitabındakı, müctəhidin təyin edilməsi üçün müəyyən hökümlər əsasında,[1] təhqiq edib ələm müctəhidi tanısın. Ələm müctəhidi təyin etdikdən sonra ondan təqlid etməlidir. Bunun üçün də əgər təqlid şəriət qanunları əsasında olmazsa düzgün deyildir.[2] Başqa sözlə desək, əgər bu yollarla ...
 • Əgər etdiyimiz nəzirə əməl etməsək vəzifəmiz nədir?
  3178 Əhd etmək, nəzr etmək və and içmək
  Əgər qeyd etdiyniz nəzir mütləq olubsa yəni, heç bir gün və zaman müəyyən olunmayıbsa, öz nəzirinizə niyyət etdiyniz kimi əməl edin. Amma, nəzirə müəyyən zaman və gün təyin olunubsa, qəsdən nəzirə əməl olunmayıbsa, nəzrin kəffarəsini verməlisiniz. O da qəsdən orucun tərk edilməsinin kəffarəsi kimidir. Yəni, ya bir ...
 • Ömrəyə ad yazdırmaq istəyirəm. Bank hissə- hissə ödəmə ilə ad yazır, şərii cəhətdən necədir?
  3638 Nizamlar hüquq və əhkam
  Həzrət Ayətullah əl- uzma Xamneyi (muddə- zilləhul- ali)- nin dəftəri: Şərii şərtlərə riayət etməklə borc almağın öz- özlüyündə iradı yoxdur. Amma son vaxtlar bankların həcc və ömrə üçün verdiyi borc barəsində, həcc işləri barəsində böyük rəhbərin dəftəri tərəfindən verilən və müxtəlif agentliklərdə də yayılan xəbərdarlığa, ...
 • İnsanı Allah-taalanın düzgün yolundan (siratul-müstəqim) azdıran nədir? Bu inhiraf ixtiyarlıdır, ya yox?
  4809 Qədim kəlam
  İnsanısiratimüstəqimdən (düzgünyoldan) inhirafaçəkənamilləritanımaqdanötrüilknövbədə “sirat” və
 • Qadınların və qızların müdafiəsinin həyata keçirilməsində rolu nədir?
  3889 زن و حکومت اسلامی
  Düşmən qarşısında müdafiə etmək hər bir insanın və canlı varlıqların daxilində qərar verilmişdir. İslam dini də bu işi müqəddəs və qiymətli sayır, odur ki, ondan itaət edənləri özlərindən müdafiə etməyə çağırır hətta onun müqəddiməsini onlara vacib etmişdir ki, heç bir kiçik dəstəyə məxsus deyil və ümumi olaraq ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  132845 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  100804 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  83034 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  77313 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  65817 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  40721 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  38163 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  29733 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  29662 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  28097 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...