جستجوی پیشرفته
بازدید
1063
آخرین بروزرسانی: 1397/08/01
 
کد سایت fa89346 کد بایگانی 106356 نمایه توحید افعالی و انتساب افعال به غیر خداوند
طبقه بندی موضوعی کلام قدیم|عدل الهی
اصطلاحات ظلم
گروه بندی اصطلاحات سرفصل‌های قرآنی
خلاصه پرسش
آیا می‌توان ظلم ظالمان را به خداوند نسبت داد؟
پرسش
بعضی وقت‌ها ظلم‌هایی به انسان تحمیل می‌شود که از ناحیه افراد دیگر است، و با آن‌که انسان تمام تلاش خود را می‌کند، توانایی مقابله با ظلم دیگران را ندارد، ولی آسیب قابل توجهی به انسان می‌رسد. آیا می‌توان این نوع ظلم‌ها را از جانب خدا دانست؟ چون خود شخص اختیاری در آنها نداشته و توانایی مقابله با آنها را ندارد. مثلاً افرادی که در جهان از فقر و گرسنگی می‌میرند و تحت سلطه دیگران قرار دارند و توانایی مبارزه و مقابله ندارند. و یا کسانی که از گرسنگی می‌میرند. آیا می‌توان گفت که این بلایی است از جانب خدا که به وسیله انسان‌های دیگر به انسان رسیده؟
پاسخ اجمالی
با توجه به آنکه هیچ اتفاقی خارج از قدرت خدا رخ نمی‌دهد، بر اساس مبانی عقلی و دینی انتساب این نوع افعال ظالمانه هم به خداوند متعال درست است و هم به فاعل(ظالم)، ولی باید توجه داشت  انتساب این افعال به خداوند متعال به لحاظ فلسفی، موجب سلب مسئولیت از فاعل(ظالم) به لحاظ حقوقی و کیفری نمی‌شود. 
پاسخ تفصیلی
به نظر می‌رسد نکته اصلی در پاسخ به این سؤال، توجه این نکته است که چگونه یک عمل در آن واحد به چند نفر نسبت داده می‌شود؟ و انتساب به یکی مستلزم عدم امکان انتساب به دیگری نمی‌شود؟ به بیان فنی چگونه «توحید افعالی» منافاتی با انتساب افعال به غیر خدای متعال ندارد؟[1] برای تبیین این موضوع باید به چند مقدمه توجه نمود:
1. موجودات همان‌گونه که در ذات خود محتاج به علت‌اند، در افعال و سایر شئون خود نیز محتاج به علت می‌باشند.
به این بیان که پس از ثبوت توحید ذات باری تعالی و توحید خالقیت او، دانسته می‌شود که هر آنچه در عالم وجود دارد مخلوق پروردگار است؛ چرا که استقلال مخلوقات در ذات خود و یا در انجام یک فعل، منافی امکان ذاتی آنها و احتیاجشان به واجب الوجود بوده و در نتیجه توحید ذاتیِ واجب الوجود منتفی می‌گردد. پس همه آنچه در عالم امکانی وجود دارد مخلوق پروردگار است.[2]
2. انتساب یک فعل به خدای متعال ممکن است به صورت مستقیم (بدون واسطه) باشد - مانند ایجاد اولین مخلوق- و یا با واسطه صورت پذیرفته باشد[3] - مانند رویاندن گیاهان که به زمین نسبت داده شده است-.[4] در این‌گونه موارد، در عین این‌که سببیت خدای متعال برای ایجاد اشیاء ثابت فرض گردیده است، انتساب آنها به سایر موجودات نیز پذیرفته شده است.[5] برخی از قسم اول به «جعل بسیط» و از دومی به «جعل مرکب» تعبیر نموده‌اند.[6]
حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه ممکن است همه افعال مخلوق پروردگار باشد، اما به دیگران نیز منتسب گردند؟ برای حلّ این مطلب باید به اقسام «علّت» توجه نمود.
علت یک شیء گاهی منحصره است و گاهی غیر منحصره. در علت منحصره، فقط یک علت برای شیء وجود دارد و بدون آن، دیگر معلولی باقی نخواهد ماند. اما در علت‌های غیر منحصره دو یا چند چیز عامل ایجاد معلول می‌باشند.[7] علت‌های غیر منحصره نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند: علل عرضی و علل طولی.[8]
علل غیر منحصره عرضی مانند جایی است که نور خورشید و آتش به کمک یکدیگر سبب گرم شدن آب شوند. در این‌جا هر یک از علت‌ها مستقل از یکدیگر عمل کرده و با از بین رفتن یکی، دیگری به ایجاد سبب خود ادامه می‌دهد. علل منحصره طولی نیز مانند جایی است که با چرخاندن کلید توسط انگشتان دست، قفل باز می‌گردد. در این مثال هیچ‌یک از انگشتان و کلید به صورت مستقل از یکدیگر قفل را باز نمی‌کنند و با فقدان هر یک از آنها، عملیات باز نمودن منتفی خواهد شد.
در مثال اخیر باید به نکته‌ای توجه نمود و آن این است که هرچند چرخیدن کلید معلول چرخاندن انگشتان است و بدون آن کلید حرکت نمی‌کند، اما در مجموع باز شدن قفل منتسب به هردوی آنها است و انگشتان به تنهایی و مستقل از کلید، علت باز شدن قفل به شمار نمی‌آیند.
حال که اقسام علت مشخص گردید، باید گفت رابطه سببیت خدای متعال با سببیت سایر مخلوقات به صورت علل غیر منحصره طولی است، نه عرضی.[9] به عبارت دیگر، خدای متعال مخلوقاتی را می‌آفریند و آنها را سبب برای ایجاد مخلوقاتی دیگر قرار می‌دهد، اما سببیت این مخلوقات در عرض سببیت الهی نیست تا به صورت مستقل بتوانند معلول‌های خود را ایجاد کنند؛ بلکه سببیت آنها در طول سببیت الهی و وابسته به آن است (و در حقیقت به اراده و مشیت الهی است که آنها سبب برای ایجاد مخلوقات می‌گردند). پس همان‌گونه که این اسباب در اصل وجود خود نیازمند خدای متعال هستند، در سببیت خود برای سایر مخلوقات نیز نیازمند خدای متعال می‌باشند و در این زمینه استقلالی از خود ندارند.[10]
شاهد بر این مدعا نیز آیاتی از قرآن کریم است که در عین انتساب یک فعل به مخلوقات، آن‌را به خدای متعال منتسب نموده‌اند. به عنوان مثال خدای متعال در قرآن می‌فرمایند: «و پرتاب ننمودی هنگامی که پرتاب نمودی، لیکن خداوند پرتاب نمود».[11] طبق این آیه شریفه، پرتاب نمودن پیامبر اکرم(ص) ثابت انگاشته شده؛ زیرا «هنگامی که پرتاب نمودی» نشانگر وقوع فعل در گذشته است و در عین حال، همان فعل به خدای متعال نیز منسوب گشته است.[12] در نتیجه می‌توان گفت افعال مخلوقات در طول افعال الهی بوده و به خواست الهی است که مخلوقات سبب ایجاد معلولات خود می‌شوند.
اما نکته‌ای که در انتساب افعالِ مخلوقات به خدای متعال باید به آن توجه نمود؛ این است که معیار انتساب حُسن و قُبح در موارد با واسطه، متفاوت از موارد بدون واسطه است و نمی‌توان همواره حکمی یکسان برای آنها بیان نمود؛ همانگونه که در علم حقوق نیز بین سبب و مباشر در اموری نظیر قتل، تفاوت قائل می‌شوند و گاهی قتل را منسوب به مباشر و گاهی منسوب به سبب می‌نمایند -که نشانگر اختلاف شرایط در انتساب یک فعل به مسبّبین آن فعل است-. برای تبیین مطلب باید گفت اگر وسائطی که با آنها یک فعل صورت پذیرفته است، فاقد شرایط تکلیف (نظیر عقل و اختیار) باشد، در این صورت عمدتاً آن فعل را منسوب به سبب ذی شعور که مکلّف است می‌نمایند. به عنوان مثال، در جایی که شخص عاقلی با دادن آلت قتّاله به یک دیوانه سبب قتل شخصی دیگر شده باشد، شخص عاقل را قاتل نامیده و مجازات قتل را در حق او جاری می‌نمایند و کاری با مباشر در قتل که فاقد عقل است، ندارند. اما اگر وسائط به نوبه خود دارای اراده و اختیار باشند، به هر مقدار که عقل و اراده و ... در فعل اثر داشته باشد، انتساب حسن و قبح آن فعل به وسائط نیز سرایت نموده و به آنها منسوب می‌گردد. مانند جایی که شخص عاقل به دشمنِ خونین شخصی دیگر، آلت قتّاله بدهد که در این صورت شخص عاقل اوّل را معاون در قتل و شخص مباشر را که دشمن است قاتل می‌نامند و بین مجازات این دو تفاوت قائل می‌شوند. پس نباید تصور نمود انتساب افعال در بحث توحید افعالی، مغایر با ضرورت صدور فعل حَسَن از خدای متعال است و همواره باید از انتساب افعال قبیح به حضرتش بر حذر بود.
 

[1]. محقق حلی سه دلیل برای اثبات صدور افعال از مخلوقات - هرچند به صورت غیر مستقل- بیان نموده‌اند که در رد کلام برخی که همه افعال را بی‌واسطه منتسب به پروردگار می‌نمایند ارائه شده‌اند. ر. ک: محقق حلی، المسلک فی اصول الدین و الرسالة الماتعیة، تحقیق، استادى‏، رضا، ص 79، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، چاپ اول، 1414ق.
[2]. سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، تلخیص، ربانی گلپایگانی، علی، ص57، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ یازدهم، 1428ق.
[3]. لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، مقدمه، قربانی، زین العابدین‏، ص278، تهران، نشر سایه، چاپ اول، 1383ش.
[4]. حج، 5.
[5]. ر. ک: علامه حلى، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح، حسن‏زاده آملى‏، حسن، ص314، قم، مؤسسة النشر الإسلامی‏، 1413ق.
[6]. گوهر مراد، ص 279.
[7]. ر. ک: سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الى مباحث الأصول‏، تقریرات، حاج عاملى، ج 2، ص 355، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول‏، 1424ق.
[8]. ر. ک: محاضرات فی الالهیات، ص60.
[9]. ر. ک: طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج9، ص194، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1371ش.
[10]. ر. ک: خرازی، سید محسن، بدایة المعارف فی شرح عقائد الامامیة، ج‏1، ص 155،قم، موسسة النشر الاسلامی، 1417ق، بی‌جا.
[11]. انفال، 17.
[12]. ر. ک: طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص90، تهران، اسلام، دوم، 1378ش؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج7، ص 115، تهران، دار الکتب الإسلامیة، اول‏، 1374ش‏.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

 • آیا روزه بدون خواندن نماز صحیح و قبول است؟
  33961 Laws and Jurisprudence 1390/05/26
  مطابق با آموزه‌های دینی، نماز اولین فعل عبادی در میان اعمال دینی ما است؛ یعنی پس از اصول اعتقادی (اصول دین)، در مرحله عمل (که از آن به فروع دین تعبیر می‌شود)، اولین چیزی که موضوعیت دارد، نماز است که از آن به ستون و عمود دین تعبیر شده ...
 • قاعده «بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء» ابتکار کدام یک از فلاسفه است؟ و برهانش چیست؟
  1283 وحدت وجود 1397/08/10
  پیشینه قاعده «بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء» صدرالمتالهین، قاعده «بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء و لیس بشیء منها» را از پیچیده‌ترین علوم الهی می‌داند و ادراکش را جز برای کسانی که از ناحیه حق تعالی به سرچشمه علم و حکمت راه می‌یابند، در نهایت اشکال می‌پندارد. وی معتقد است که ...
 • مسواک زدن در حمام و استخر چه حکمی دارد؟
  15074 حدیث 1392/12/07
  در دین اسلام سفارش زیادی به رعایت نظافت و بهداشت و سلامت جسمی شده است.[1] یکی از این موارد بهداشتی، مسئله مسواک زدن می‌باشد که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده است. مسواک در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) اگر چه از ...
 • آیا شعار مرگ بر آمریکا، باعث هتک حرمت و ناراحتی حداقّل تعدادی مردم مسلمان و با ایمان در این کشور نمی شود؟
  13006 1390/03/17
  اولاً: مرگ بر آمریکا یک شعار سیاسی رایج در میان برخی احزاب، گروه های سیاسی- مذهبی و برخی کشورهای دنیا است و مختص ایران نبوده و نیست. امروزه در سراسر دنیا بر علیه سیاست های استکباری آمریکا راهپیمایی ها، تجمعات و... برگزار می ...
 • معاشرت با افرادی که مالیات نمی‌دهند چه حکمی دارد؟
  3997 امر به معروف و نهی از منکر 1391/12/24
  گرچه تخلف از قوانین و مقررات جایز نیست ولى صِرف آن، موجب حرام شدن اموال متخلف نمى‌گردد. پس معاشرت با ایشان اشکالی ندارد و با احتمال تأثیر، لازم است امر به معروف و نهی از منکر انجام شود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین ...
 • قرآن کریم چه عواملی را موجب لغزش عقل و اندیشه می‌داند؟
  3678 قرآن 1394/03/11
  قرآن مجید، از سلسله اموری به عنوان موجبات و دلایل خطاها و گمراهی‌ها یاد کرده است که می‌توان آنها را عوامل لغزش عقل دانست؛ مانند تکیه بر ظنّ و گمان به‌جاى علم و یقین، میل‌ها و هواهاى نفسانى، شتاب‌زدگی، دنیاپرستی و ... . ...
 • صحاح سته اهل سنت کدام‌اند و تا چه میزان معتبرند؟
  22040 درایه الحدیث 1392/09/20
  «صحاح سته» از کتاب‌های حدیثی مورد اعتماد اهل سنت می‌باشند که احادیث نبوی در آنها جمع آوری شده‌ و عبارت‌اند از: 1. صحیح بخاری، 2. صحیح مسلم، 3. سنن ابى داود، 4. صحیح ترمذى، 5. سنن ابن ماجه، 6. صحیح نسائى. این صحاح شش‌گانه نزد اهل سنت معتبر ...
 • رابطه مشیت الهى و خواست انسان چگونه است؟
  13628 کلام قدیم 1387/04/18
  انسان موجود ممکنى است که اصل وجود و تمام شئون وجودى خود را از خداوند متعال دریافت کرده و خداوند متعال با اراده تکوینى خویش، او را مختار و مرید آفریده و با این امتیاز، او را بر سایر موجودات برترى داد. پس انسان برترین موجودى است که ...
 • آیا ناموس و جان اهل سنت از دیدگاه دانشمندان شیعه محترم است؟
  5963 دیگر موارد 1392/10/21
  در شریعت مقدس اسلام، جان، مال و ناموس همه انسان‌ها محترم است، و این موضوع ربطی به دین و آئین آنان ندارد، و اصل اولیه درباره همه افراد این‌گونه است.[1] البته مصادیق بسیار محدودی را می‌توان اشاره کرد که خلاف این مطلب گفته شده ...
 • آیا حدیث «انت تقضی دینی» با روایاتی که مقروض بودن را ناپسند می‌داند منافاتی ندارد؟
  11315 درایه الحدیث 1390/05/23
  «دَین» در لغت و قرآن به معنای وام و قرض آمده است. در این حدیث معنای ظاهری دین که همان قرض است، اراده شده است. اما آیا این روایت با نهی معصومین(ع) از قرض گرفتن منافات دارد؟ همان‌گونه که در پرسش آمده، در برخی از روایات از گرفتن ...

پربازدیدترین ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  910924 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  578727 Laws and Jurisprudence 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  514734 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت ...
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  441192 Laws and Jurisprudence 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
  415946 Laws and Jurisprudence 1387/05/23
  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  377295 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  368385 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  355709 Practical 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  331588 Laws and Jurisprudence 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  319908 Laws and Jurisprudence 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...