Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Keabstrakan dalam Pencerapan)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Adakah hadis yang menyebutkan tentang membuka tali ikatan pada mayit?
  9275 Kafan dan Penguburan
  Para fakih terkait dengan adab menguburkan mayit dianjurkan (mustahab) setelah meletakkan mayit di liang lahad supaya orang yang mengatarkannya ke kuburan membuka tali ikatan kain kafan dan membiarkan wajah mayit terbuka.[1] Adab ini bersumber dari hadis-hadis Ahlulbait As yang terdapat dalam masalah ini. Di ...
 • Tolong Anda perkenalkan sebuah buku yang menjelaskan tentang tata-cara melaksanakan amalan haji dan umrah sesuai dengan aturan praktis Ahlulbait.
  6359 Teologi Lama
  Tersedia buku-buku dengan judul manasik haji yang disusun dan ditulis oleh para marja agung Syiah yang menukil ayat-ayat al-Qur’an dan riwayat dari Nabi Saw dan para Imam Ahlulbait As. Atas alasan ini, dengan menyediakan buku manasik haji marja’ taklid maka Anda dapat mengetahui tata-cara ...
 • Apa itu Zionisme Global?
  9100 Sejarah Kalam
  Zionisme Global adalah nama sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1897 (sekitar seratus dua puluh tahun yang lalu) di Swiss oleh 240 tokoh Yahudi dari berbagai negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber sejarah, seorang yang bernama Theodor Herzl adalah pendiri Zionisme Global yang dibentuk pada ...
 • Berapa kalikah nama Nabi Isa disebutkan dalam al-Quran?
  9766 Tafsir
  Nama Nabi Isa As disebutkan sebanyak 23 kali dalam al-Quran. Ayat-ayat dan surah-surah yang menyebutkan nama Nabi Isa As adalah sebagai berikut: Surah al-Baqarah (2) ayat 87, 136 dan 253. Surah Ali Imran (3) ayat 45, 52, 55, 59 dan 84. Surah al-Nisa ...
 • Menurut Anda maksud dengan tuturan yang dikutip dari Ayatullah Bahjat bahwa orang-orang tua pada masa ini akan menjumpai zaman kemunculan Imam Mahdi Ajf?
  6325 Tanda-tanda Kemunculan Imam Mahdi
  Sesuai dengan penelitian yang dilakukan dari kantor beliau diketahui bahwa beliau tidak berkata-kata sepert ini. Tuturan Ayatullah Bahjat Rah adalah “idza asyadd al-amr qaruba al-faraj.” Kapan saja kesulitan dan kesusahan kian banyak maka kemunculannya kian dekat. Ucapan ini tersinspirasi dari beberapa riwayat yang menyatakan, “Sebelum kemuculan Imam ...
 • Mengapa Kiamat terjadi disertai dengan pelbagai peristiwa yang menakutkan?
  20996 Teologi Lama
  Arena Kiamat merupakan arena pagelaran dan penampakan kehebatan dan kebesaran Tuhan. Dalam al-Qur’an sebagian peristiwa hari Kiamat disebutkan misalnya, gunung-gunung akan digulung dan seluruh manusia akan bangkit dari kuburnya, bumi akan menumpahkan segala apa yang dikandungnya. Seluruh amalan manusia akan nampak di hadapannya dan seluruh ...
 • Apakah setelah alam dunia berakhir akan tetap terdapat penciptaan baru?
  51236 معاد و قیامت
  Mengingat bahwa Allah Swt merupakan fayyâdh ‘ala al-ithlaq (Mahapemberi emanasi secara mutlak) dan emanasi-Nya bersifat permanen, maka memberikan emanasi ini adalah tuntutan penciptaan untuk selalu bersifat permanen dan berkelanjutan. Segala sesuatu yang layak untuk diciptakan akan dicipta. Sifat Fayyâdh (Mahapemberi emanasi) dan Jawâd (Mahapemurah) Allah Swt akan ...
 • Siapakah di antara marja’ taklid yang memandang bahwa cat kuku itu bukan halangan wudhu?
  5207 Hukum dan Yurisprudensi
  Seluruh marja’ agung taklid sehubungan dengan syarat-syarat wudhu menyatakan, “Salah satu syarat benarnya wudhu adalah tiadanya halangan yang merintangi sampainya air ke anggota badan yang harus dibasuh atau diusap ketika berwudhu. Karena itu, sebelum berwudhu segala halangan yang merintangi sampainya air ke anggota badan yang harus dibasuh atau diusap ...
 • Bagaimana saya dapat mengakses literatur-literatur Syiah
  6523 Filsafat Ilmu
  Pengguna Budiman: Anda dapat menjumpai mayoritas buku-buku hadis dan fikih Syiah pada software-software yang memang sengaja disediakan untuk hal ini. Anda dapat mengakses dan menyediakan kitab-kitab yang Anda inginkan baik melalui internet milik Markaz Komputer Ulum-e Islami (Nur) yang menyedikan pelbagai software program[1]

Populer Hits