Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimana peran dan kedudukan para mulla dalam sistem pemerintahan Islam Iran?
  10085 System
  Para mulla memainkan peran aktif dan konstruktif baik dalam kemenangan dan implementasi Republik Islam dan juga dalam perjalanannya menuju kesempurnaan dan kemajuan republik ini.Dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran peran dan kedudukan para mullah dapat diklasifikasi dalam tiga bagian:
 • Apakah yang menjadi rintangan-rintangan tabligh para Nabi?
  5443 Mengenal Penghalang
  Terdapat rintangan-rintangan dalam proses kemasyarakatan agama dan untuk mencapai tujuannya. Al-Quran telah menyebutkan rintangan-rintangan tersebut, diantaranya: 1. Kesombongan dan mengikuti hawa nafsu: «أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى‏ أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُون» “Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak ...
 • Apakah keraguan yang berlebihan yang tidak boleh diindahkan juga mencakup segala jenis keraguan?
  9414 Hukum dan Yurisprudensi
  Sesuai dengan kaidah “Lâ syak likatsir al-syak”, katsir al-syak (seseorang yang memiliki keraguan berlebihan) tidak boleh mengindahkan keraguannya. Sesuai dengan pandangan mayoritas fukaha, kaidah ini, tidak terkhusus pada shalat, melainkan juga mencakup pendahuluan-pendahuluan shalat seperti wudhu, mandi, dan tayammum, demikian juga mencakup ibadah-ibadah rangkapan seperti haji, transaksi-transaksi ...
 • Tolong Anda perkenalkan sebuah buku yang menjelaskan tentang tata-cara melaksanakan amalan haji dan umrah sesuai dengan aturan praktis Ahlulbait.
  5640 Teologi Lama
  Tersedia buku-buku dengan judul manasik haji yang disusun dan ditulis oleh para marja agung Syiah yang menukil ayat-ayat al-Qur’an dan riwayat dari Nabi Saw dan para Imam Ahlulbait As. Atas alasan ini, dengan menyediakan buku manasik haji marja’ taklid maka Anda dapat mengetahui tata-cara ...
 • Apa yang dimaksud dengan barokaah dalam mempelajari al-Qur’an?
  15305 Ulumul Quran
  Para ahli linguistik dan penafsir al-Qur'an secara umum, dengan ungkapan yang berbeda-beda, memaknai barokah dengan makna kebaikan dan manfaat yang bersifat tetap dan berterusan. Mereka berkata: Berkah (barokah) artinya tetapnya kebaikan Ilahi pada sesuatu.[1] Barakât adalah kata jamak dari barakat (barokah) aslinya bermakna ...
 • Apa sajakah yang mengancam konsep Mahdawiyat?
  4310 Penyalahgunaan Masalah Mahdawiyah
  Bahaya-bahaya potensial yang akan mengancam dan merupakan momok bagi konsep Mahdawiyat sangatlah banyak, di sini kami hanya akan menyinggung tiga hal penting saja sebagai berikut: Jika hukum terbaik jatuh ke tangan para pelaku kriminal yang tak benar, jika barang paling berharga jatuh dalam cengkeraman orang ...
 • Bagaimana Fir’aun diazab dikarenakan perbuatan- perbuatannya yang merupakan ujian Tuhan?
  7329 ابتلا و امتحان
  Salah satu sunnah-sunnah Ilahi yang tidak mengalami perubahan adalah ujian dan cobaan untuk para hamba. Ujian dan cobaan ini terjadi dengan segala sebab dan dengan perantaraan kejadian-kejadian yang beragam. Terkadang Allah Swt menggunakan orang zalim sebagai perantara dalam menguji orang-orang lain sementara orang zalim tersebut ...
 • Bagaimana adab pinjam-meminjam dalam Islam?
  56693 Akhlak Praktis
  Dalam ajaran-ajaran agama kita terdapat adab-adab dan syarat-syarat ketika kita memberikan pinjaman kepada saudara-saudara mukmin. Adab-adab dan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:1.     Memberikan pinjaman ...
 • Mengapa Allah Swt tidak memerintahkan kepada Nabi Saw untuk melakukan nikah mut’ah? Apakah Rasulullah Saw dan para Imam Maksum As juga pernah melakukan nikah mut’ah?
  6245 ازدواج، خانواده، طلاق و
  Pernikahan mut’ah merupakan salah satu tradisi dalam Islam yang dinyatakan kebolehannya dalam al-Quran dan tiada seorang pun yang mengklaim keharusannya sehingga harus dinyatakan dalam bentuk perintah. Ayat mulia ini hanya menjelaskan kebolehan secara syar’i dan kehalalal pernikahan ini sehingga orang-orang beriman dapat melakukannya apabila membutuhkan dan ingin ...
 • Tolong jelaskan sebab diwahyukannya (asbāb al-nuzul) dan kandungan surah al-Rahman?
  3034 Tafsir
  Sebab (asbāb al-nuzul) atau kondisi pewahyuan (sya’n al-nuzul): Sehubungan dengan sebab diturunkannya surah al-Rahman para ahli tafsir al-Quran mengatakan, “Lantaran orang-orang Quraisy jarang mendengar nama Rahman, tatkala ayat 60 surah al-Furqan (25) “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang”, diturunkan kepada Rasulullah ...

Populer Hits