Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Imamah dalam Sunni)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa maksud riwayat-riwayat yang mengecam warga kota Mekah dan Madinah serta menganggap warga Suriah lebih buruk dari warga Roma itu apa?
  5410 Sejarah Tempat-tempat Suci 2013/11/27
  Dua riwayat yang dikutip dalam pertanyaan merupakan riwayat-riwayat sahih dari sisi sanad. Riwayat pertama menyandarkan sifat kufur kepada warga Mekah dan Madinah disebabkan oleh karena sebagian dari warga Mekah dan Madinah meski dengan adanya dalil-dalil dan bukti-bukti terang akan keberadaan Tuhan, sikap permusuhan, kebencian dan takabur, namun ...
 • Kapan haji mulai diwajibkan?
  8467 حج و عمره 2014/05/08
  Berdasarkan riwayat, haji memiliki latar belakang yang sangat panjang dan sedemikian panjang sehingga sampai pada masa-masa sebelum penciptaan Nabi Adam As. Disebutkan bahwa setelah pelaksanaan haji Nabi Adam As usai, malaikat Jibril bersabda kepadanya, “Berbahagialah wahai Adam! Engkau telah dimaafkan. Aku bertawaf di sekeliling rumah (Ka’bah) ini ...
 • Ceritakan sejarah lengkap Muslim bin Ausajah?
  3256 Dirayah al-Hadits 2015/02/14
  Walaupun sahabat Imam Husain As termasuk sahabat-sahabat pilihan para Imam Maksum As, sebagaimana ketika Imam Husain As berkata-kata kepada para sahabat dan penolong setianya pada malam Asyura, “Aku tidak mengenal sahabat yang lebih baik dan lebih utama dari pada para sahabatku” [1] namun kita ...
 • Bagaimana penafsiran surat al-Kahfi (18) ayat 18-26?
  27734 Tafsir 2013/12/25
  Ayat-ayat 18 hingga 26 surah al-Kahfi membahas tentang sebagian kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang pria-pria ahli tauhid dan pencari Tuhan yang terpaksa harus melarikan diri dari cengkeraman penguasa musyrik dan zalim di masanya demi untuk menjaga iman mereka. Mereka memilih untuk berlindung dalam sebuah ...
 • Bagaimana memperkenalkan Islam dan Syiah dengan baik kepada seorang warga negara Eropa?
  7357 Teologi Lama 2010/04/29
  Secara leksikal, Islam bermakna pasrah dan berserah diri. Dengan demikian, agama Islam disebut Islam lantaran program universalnya adalah berserah dirinya manusia di hadapan Tuhan semesta sehingga berdasarkan penyerahan diri manusia tidak menyembah selain Tuhan dan tidak menerima titah selain dari Allah Swt.Agama ...
 • Bagaimana wajah para penghuni neraka?
  25366 Surga dan Neraka 2012/07/17
  Dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dapat difahami bahwa dari satu sisi wajah-wajah mereka sangat menakutkan, dengan kulit hangus dan mulut membuka yang robek karena terbakar api neraka; dan di sisi lain Tuhan memerintahkan agar tubuh, wajah dan kulit mereka untuk membaik dengan sendirinya lalu disiksa kembali agar terus ...
 • Apa perbedaan antara wilâyah fakih mutlak dan wilâyah fakih?
  5382 Hukum dan Yurisprudensi 2009/08/09
  Kekuasaan-kekuasaan wali fakih dapat dikaji dalam dua poros sebagai berikut:Wali fakih memiliki wilâyah atas orang-orang.Wali fakih memiliki penguasaan/wewenang atas pelbagai urusan.Apabila kekuasaan wali fakih kita pandang tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan wewenangnya tidak terbatas pada ...
 • Mengapa para fukaha Syiah dalam kitab-kitabnya, mengumumkan bahwa golongan Ahlu Sunah sebagai musuhnya dan menyebut mereka dengan “amah” atau “nawashib”?
  5081 شیعه آماج تهمتها 2015/08/01
  a. Perkataan[1] ini adalah propaganda untuk menghilangkan persatuan dan kesatuan kaum Muslimin betapa tidak karena ulama Syiah –walaupun mereka tidak memiliki keraguan terhadap keyakinan Ahlu Sunah- mereka tidak mengatakan hal itu dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam berbagai kesempatan, menyebut Ahlusunah sebagai saudaranya sendiri dan ...
 • Apa yang harus dilakukan terhadap kertas-kertas yang sudah tidak dipakai lagi namun mengandung ayat-ayat al-Qur’an dan nama-nama Allah Swt?
  4013 Hukum dan Yurisprudensi 2011/12/17
  Dalam pandangan syariat diharuskan untuk tidak menyentuh ayat-ayat al-Qur’an dan nama-nama yang mengandung keberkahan Tuhan tanpa wudhu dan kesucian. Di samping itu tidak boleh dihina dan direndahkan.[1] Misalnya jangan sampai ternodai najis dan dibakar dan lain sebagainya.
 • Apakah Tuhan bisa mengirim setan-setan untuk menyesatkan manusia?
  5844 Tafsir 2013/04/18
  Pertama, perlu dipahami bahwa kata irsal tidak selalu berarti mengirim, namun dalam bahasa Arab juga berarti melepaskan dan mengosongkan. Ketika dikatakan aku melakukan irsal sesuatu kepada orang lain, berarti aku melepaskan sesuatu itu dan menyingkirkan halangan-halangannya. Karena itu irsal ini berhadapan/berlawanan dengan imsak atau menahan sesuatu. ...

Populer Hits