Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Syarat-syarat dan Sifat-sifat Imam )

 • Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni?
  29799 2014/05/24 Beberapa Terminologi
  Kata laduni dalam bahasa Arab bermakna di sisi [ 1 ] dan ya-nya adalah huruf ya nisbah. Yang dimaksud dengan ilmu laduni adalah sebuah ilmu yang diterima tanpa perantara dan media material dari Allah Swt. ...

Syarat-syarat dan Sifat-sifat Imam

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah Cat Kuku Menjadi Penghalang pada Mandi Junub
  14686 Halangan-halangan Sampainya Air
  Salah satu syarat sahnya wudu dan mandi adalah tiadanya sesuatu yang menjadi penghalang sampainya air ke anggota badan.[1] Tidak terdapat perbedaan dalam menjalankan syarat ini pada wudu dan mandi. Karena itu, apabila sesuatu menjadi penghalang, maka ia harus dihilangkan sebelum mandi, apabila ...
 • Apakah Fatimah Zahra menyatakan keridhaannya kepada Umar dan Abu Bakar?
  7433 Para Maksum
  Tiadanya keridhaan Fatimah, putri kinasih Rasulullah Saw terhadap khalifah pertama dan kedua dinukil dalam beberapa riwayat. Kendati Abu Bakar dan Umar berupaya keras dan telah banyak berbuat untuk memperoleh keridhaan Fatimah namun Hadhrat Fatimah Sa tidak sudi memaafkan mereka dan tidak mengungkapkan keridhaan kepada keduanya. Alasan utama sikap Hadhrat ...
 • Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hadis "Apabila para malaikat bertengkar maka Jibril akan turun ke hadapan Ali As dan membawanya ke langit untuk menjadi hakim atas pertengakaran mereka?"
  10995 Teologi Lama
  Berdasarkan ajaran agama, kita meyakini bahwa para malaikat tidak akan pernah melakukan kesalahan dan penentangan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.Allah Swt, dalam mendeskripsikan para malaikat, berfirman, "Para malaikat tidak akan pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah Tuhan dan ...
 • Apakah yang menjadi rintangan-rintangan tabligh para Nabi?
  6434 Mengenal Penghalang
  Terdapat rintangan-rintangan dalam proses kemasyarakatan agama dan untuk mencapai tujuannya. Al-Quran telah menyebutkan rintangan-rintangan tersebut, diantaranya: 1. Kesombongan dan mengikuti hawa nafsu: «أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى‏ أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُون» “Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak ...
 • Pada masa kemunculan Imam Zaman Ajf berapa banyak nabi dan imam As yang akan kembali (raj’at)?
  6190 Teologi Lama
  "Raj’at" secara leksikal bermakna kembali atau mudik. Raj’at secara teknis bermakna bahwa sebagian orang (orang-orang mukmin sejati dan kaum musyrikin hakiki) akan kembali ke dunia setelah kemunculan Imam Zaman Ajf dan pada masa pemerintahan global beliausebelum sebelum digelarnya hari kiamat.
 • Bagaimanakah kejadian maskh, dan apakah binatang-binatang yang ada saat ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang mengalami maskh (perubahan)?
  7564 Tafsir
  “Maskh” secara leksikal bermakna perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lebih buruk, sedangkan dalam istilah al-Quran dan riwayat bermakna sebuah bentuk hukuman yang diturunkan kepada umat-umat pendosa (dengan dosa-dosa tertentu).Yang dimaksud dengan manusia ...
 • Siapakah yang dimaksud Ahlulbait itu?
  6329 Nama-nama Imam
  Ahlulbait merupakan sebuah terminologi Qurani, hadis dan teologis yang bermakna keluarga Nabi Saw. Terminologi ini dalam makna ini hanya sekali disebutkan dalam al-Quran pada ayat Tathir yaitu ayat 33 surah al-Ahzab. "Innamâ yuridullâh liyudzhiba 'ankum al-rijsa Ahlalbait wa Yutahhirakum Tathira." Sesungguhnya Allah Swt hendak mensucikan kalian wahai ...
 • Dimanakah arwah orang-orang yang telah lama meninggal dunia?
  14290 روح و نفس
  Setelah manusia meninggal, mereka berada di antara dua alam (dunia dan akhirat) yang disebut dengan alam barzakh hingga tibanya hari kiamat. Ketika hari kiamat telah tiba, segala amalan manusia di dunia akan dihitung. Alam barzakh merupakan alam seperti alam tidur manusia bukan merupakan alam materi namun sebagiannya ...
 • Bagaimana kita dapat menjelaskan masalah tauhid di kalangan anak muda?
  9247 Teologi Lama
  Dalam silsilah pembahasan akidah, pembahasan tauhid merupakan pembahasan kunci dan asasi yang mencakup banyak masalah di dalamnya. Bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas dakwah dan tabligh dalam masalah ini, Anda harus memperhatikan dan mengamalkan dua masalah penting; Pertama Anda harus memilih pembahasan-pembahasan yang sesuai dan logis. Kedua, ...
 • Apa batasan dan kriteria keharaman dan kenajisan minuman beralkohol menurut fikih Ja’fari?
  11344 Hukum dan Yurisprudensi
  Alkohol putih dan medis yang merupakan alkohol murni dan banyak digunakan pada praktik-praktik kedokteran adalah suci. Kecuali alkohol tersebut diambil dari khamar atau bir dimana dalam hal ini alkohol tersebut adalah najis. Adapun bahan pembersih yang lainnya yang mengandung alkohol dan banyak digunakan pada pusat-pusat medis adalah suci. Demikian ...

Populer Hits