Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Syarat-syarat dan Sifat-sifat Imam )

 • Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni?
  28514 2014/05/24 Beberapa Terminologi
  Kata laduni dalam bahasa Arab bermakna di sisi [ 1 ] dan ya-nya adalah huruf ya nisbah. Yang dimaksud dengan ilmu laduni adalah sebuah ilmu yang diterima tanpa perantara dan media material dari Allah Swt. ...

Syarat-syarat dan Sifat-sifat Imam

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Batasan aurat dalam kitab-kitab fikih berbeda dengan apa yang disebutkan pada literatur-literatur riwayat. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan dan pertentangan ini?
  5174 Hukum dan Yurisprudensi 2012/03/10
  Aurat dalam sebagian riwayat memiliki makna yang beragam. Terdapat beberapa tempat yang berbeda yang disebut sebagai aurat. Namun apa yang disebut dalam Fikih sebagai aurat dan diwajibkan untuk menutupnya adalah tempat yang umumnya sudah dikenal dan mengarah pada alat reproduksi depan dan bokong (pantat) bagi kaum pria ...
 • Apa makna sungai-sungai dalam al-Quran?
  5112 Tafsir 2015/04/18
  Makna lahir sungai-sungai (anhār) adalah apa yang terlintas dalam pikiran kita terkait dengan sungai; yaitu yang kita kenal sebagai sungai yang memiliki aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Akan tetapi, mengingat bahwa lafaz-lafaz al-Quran mengandung makna-makna batin ...
 • Apakah haram hukumnya membuat tato?
  5551 Hukum dan Yurisprudensi 2012/02/15
  Jawaban Hadhrat Ayatullah Mahdi Hadawi Tehrani (Semoga Allah Swt Melanggengkan Keberkahannya) adalah sebagai berikut: Tidak ada halangan apabila tidak melukai badan, tidak berbentuk cabul dan (gambar tato tersebut) tidak menghina seseorang. [iQuest] Pertanyaan ini Tidak Memiliki Jawaban Detil ...
 • Siapakah yang dimaksud Ahlulbait itu?
  5480 Nama-nama Imam 2014/08/23
  Ahlulbait merupakan sebuah terminologi Qurani, hadis dan teologis yang bermakna keluarga Nabi Saw. Terminologi ini dalam makna ini hanya sekali disebutkan dalam al-Quran pada ayat Tathir yaitu ayat 33 surah al-Ahzab. "Innamâ yuridullâh liyudzhiba 'ankum al-rijsa Ahlalbait wa Yutahhirakum Tathira." Sesungguhnya Allah Swt hendak mensucikan kalian wahai ...
 • Apakah pada komunitas Islam terdapat para wanita yang sampai pada tingkatan ijtihad?
  5080 Sejarah Para Pembesar 2010/07/21
  Interaksi yang sangat bernilai antara Islam dan ilmu pengetahuan dan adanya kewajiban bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk menuntut ilmu dan pengetahuan telah memotivasi kaum Muslimah untuk senantiasa menuntut ilmu dan pengetahuan pada masyarakat Islam sehingga pada akhirnya sebagian dari mereka sampai ...
 • Apa saja yang menjadi syarat-syarat pengenaan zakat?
  4593 Zakat dan Sedekah 2013/08/15
  Sesuai dengan fatwa para marja agung taklid, “Zakat diwajibkan pada 9 hal: Pertama: Gandum. Kedua: Bibit gandum. Ketiga: Kurma. Keempat: Kismis. Kelima: Emas. Keenam: Perak. Ketujuh, Unta. Kedelapan: Sapi. Kesembilan: Kambing. Apabila seseorang memiliki salah satu dari kesembilan obyek zakat ini, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ...
 • Mengapa Imam Ali As melakukan kerjasama dengan para khalifah?
  6232 Para Maksum 2010/07/05
  Imam Ali As pada seluruh tingkatan hidupnya berusaha untuk merealisir masalah terpenting berupa menjaga Islam dan perkembangannya. Baginda Ali As mengerahkan seluruh wujudnya untuk mewujud hal ini. Kerja sama yang dilakukannya juga untuk mewujudkan masalah ini dan mencegah pelbagai tangan-tangan kotor musuh-musuh Islam yang ingin menodai kesucian ...
 • Apa yang menjadi latar belakang penolakan kaum teolog atas doktrin wahdat al-wujud?
  8990 Irfan Teoritis 2009/07/22
  Wahdat al-wujud adalah gagasan yang paling fundamental dalam ranah irfan. Dalam pandangan dunia irfan seperti dalam mazhab Ibnu Arabi, wahdat al-wujud adalah doktrin yang paling mendasar. Doktrin ini mengatakan bahwa wujud hakiki, hakikat ...
 • Apakah mandi selain mandi wajib dapat mencukupi dan menggantikan wudhu?
  11128 Serba-serbi 2013/04/20
  Salah satu syarat sah salat adalah kesucian lahir badan dari segala jenis kekotoran dan kenajisan lahir. Apa yang diperoleh dari mandi (biasa) adalah kesucian lahir dari pelbagai kotoran ini. Namun di samping kesucian lahir, di antara syarat lain salat adalah memperoleh kesucian batin yang hanya dapat diperoleh ...
 • Apa hukumnya seseorang yang berzina dengan seorang wanita yang telah bersuami atau masih berada dalam keadaan iddah?
  20203 زنا 2012/11/11
  Pertanyaan Anda terdiri dari beberapa asumsi sebagaimana berikut ini: Perbuatan zina dilakukan sebelum talak Menjawab kondisi seperti ini harus dikatakan bahwa berdasarkan fatwa kebanyakan fakih (marja taklid) wanita itu menjadi haram abadi bagi pria yang menggaulinya. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan apakah ...

Populer Hits