Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Kristen)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa makna dan hakikat sabar itu?
  20186 فضایل اخلاقی 2013/11/27
  Sabar dalam bahasa berarti mengurung dan meletakkan jiwa dalam keterbatasan dan kesempitan.[1] Begitu pula sabar memiliki arti menahan diri dari menunjukkan kepanikan dan ketidaktenangan.[2] Dalam ilmu Akhlak, tentang kesabaran banyak makna yang dijelaskan: 1. Sabar adalah mendorong diri untuk melakukan amal ...
 • Seberapa validkah hadis-hadis yang menukil tentang pahala nikah mut’ah?
  7447 Rijal al-Hadits 2012/02/06
  Terdapat ragam jawaban pada site ini yang secara langsung atau tidak langsung membahas masalah mut’ah dan syarat-syaratnya.[1] Namun di antara tiga riwayat yang Anda kemukakan dalam pertanyaan di atas, hanya riwayat terakhir yang dapat dijumpai pada literatur-literatur primer dan standar Syiah. Namun dua riwayat ...
 • Siapa sajakah yang mengaku sebagai nabi di zaman Rasulullah Saw? Mengapa umat Islam membunuh mereka?
  23357 Serba-serbi 2013/11/27
  Di zaman Rasulullah saw ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Namun hanya segelintir dari mereka yang mendapatkan pengikut. Sebagai contoh, yang paling terkenal adalah Musailamah bin Tsamamah, yang mengaku sebagai nabi yang bekerja sama dengan Rasulullah Saw, begitu juga Aswad Unsi dan Thalihah bin Khuwailid, dan ...
 • Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hadis "Apabila para malaikat bertengkar maka Jibril akan turun ke hadapan Ali As dan membawanya ke langit untuk menjadi hakim atas pertengakaran mereka?"
  10135 Teologi Lama 2010/04/15
  Berdasarkan ajaran agama, kita meyakini bahwa para malaikat tidak akan pernah melakukan kesalahan dan penentangan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.Allah Swt, dalam mendeskripsikan para malaikat, berfirman, "Para malaikat tidak akan pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah Tuhan dan ...
 • Apakah setiap bencana yang terjadi di alam semesta merupakan azab Ilahi atau sekedar terjadi secara alamiah?
  18721 Teologi Lama 2009/11/10
  Hikmah dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi di alam semesta ini seperti banjir, gempa bumi dan angin topan bukan semata-mata karena azab Ilahi, melainkan memiliki pengaruh yang banyak. Diantaranya, mengingatkan akan berbagai nikmat Ilahi, menyadarkan manusia dari kelalaian, memicu tersalurkannya potensi-potensi dan berseminya bakat, keberlanjutan kehidupan di muka ...
 • Apa signifikansi dan falsafah berduka atas Imam Husain As?
  6192 Teologi Lama 2010/12/19
  Untuk memahami signifikansi dan falsafah berduka atas Imam Husain As kiranya kita perlu memperhatikan beberapa poin penting berikut ini:1.     Al-Qur’an menyokong dihidupkan dan dikenangnya pelbagai keutamaan dan sifat-sifat menjulang manusia utama dan para wali Allah sebagaimana disebutkan pada kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an.
 • Apabila air kur tertumpah dan terpercik di tangan yang ternodai najis lalu apakah hukum air percikan tersebut?
  5075 Hukum dan Yurisprudensi 2011/09/21
  Sesuai dengan pendapat para marja apabila air kur bertemu dengan dengan benda najis itu sendiri (‘ain najâsah) atau bertemu dengan sesuatu yang ternodai benda najis tersebut, apabila tidak disertai dengan ain najasah, bau, warna dan rasanya tidak berubah maka air tersebut tidak najis.[1] Karena itu, ...
 • Bagaimana hubungan Iman dan ketenangan hati dalam pandangan Al-Quran?
  23847 Tafsir 2012/05/10
  Iman secara leksikal bermakna kepercayaan sebagai lawan dari pendustaan (pengingkaran). Dan secara teknikal, iman berarti pengakuan dengan lisan, ketetapan dan kepercayaan dalam hati, dan beramal dengan tindakan anggota badan. Namun “ketenangan hati” secara bahasa bermakna ketenangan dalam hati setelah kebimbangan dan kekhawatiran.
 • Apa hukumnya menyembelih atau memburu hewan pada malam hari?
  10008 بیشتر بدانیم 2014/09/28
  Berdasarkan kitab-kitab fikih istidlali (penalaran) dan fatwa, dengan bersandar pada dua riwayat terlampir, menyembelih atau memburu hewan-hewan berkaki empat atau unggas dipandang sebagai perbuatan makruh;[1] artinya ada baiknya hewan-hewan berkaki empat atau unggas itu tidak disembelih pada malam hari kecuali dalam kondisi darurat dan ...
 • Kenapa terjadi banyak kerusakan (fasâd) dalam negara-negara Islam?
  9223 Akhlak Teoritis 2009/05/18
  Menurut pandangan al-Qur`an faktor menyebar luasnya kerusakan dalam masyarakat-masyarakat Islam disimpulkan dalam satu kalimat yaitu tiadanya keimanan kepada Allah Swt dan tiadanya penentangan terhadap “thâghut” (segala sesuatu yang tidak terkait dengan Allah Swt dan tidak memiliki warna Ilahi). Sebaliknya, iman kepada Allah Swt dan menentang “thâghut” (secara ...

Populer Hits