Carian Terperinci
Pengunjung
9321
Tarikh Kemaskini 2007/11/17
Ringkasan pertanyaan
Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
soalan
Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
Jawaban Global
 1. Al-Qur'an dari satu sisi menyebut kedudukan tinggi manusia dengan berbagai persepsi yang mulia, manakala dari satu sisi yang lain, terdapat banyak ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia.
 2. Gerakan manusia yang berada di dalam dua garis lengkung menaik (qaws ṣuʻūd) dan menurun (qaws nuzūl) adalah infiniti serta tidak terhad dan tanpa sempadan. Ini disebabkan potensi yang dimilikinya adalah luar biasa.
 3. Manusia merupakan sebuah makhluk dwi-dimensi; dimensi ruḥānī dan malakūtī serta dimensi haywānī dan nafsānī.
 4. Manusia dapat memanfaatkan kehendak dan pilihan, tidak seperti kewujudan yang lain. Mereka dapat memilih untuk menyiapkan jalan kehidupan berdasarkan latar belakang dan sarana.
 5. Sesiapa pun yang meraih makam khalīfah Ilāhī pasti mengikuti hidayah Allah, menahan serta mengawal dirinya dari penderhakaan dan keinginan haiwani.
Jawaban Detil

Melihat sepintas lalu gambaran keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an kita akan mendapati sebuah kesimpulan bahawa secara umumnya, kita menghadapi dua kelompok manusia:

Bahagian pertama, ayat-ayat yang mengagungkan manusia dan menyebut “manusia” dengan ungkapan yang sangat mulia dan tinggi. Contoh ayat-ayat tersebut ialah:

 1. "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki daripada yang baik-baik, dan Kami utamakan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Qs. Al-Isra [17]:70)
 2. "Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]:30)
 3. "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, lalu semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan khuatir akan mengkhianatinya. Tetapi manusia (berani) memikul amanat itu. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (lantaran ia tidak mengenal amanat itu dan menzalimi dirinya sendiri).Qs. Al-Ahzab [33]:72) dan sebagainya.

Akan tetapi terdapat juga sebahagian ayat-ayat yang mencela manusia, dengan bahasa yang keras mengherdik manusia misalnya dengan redaksi, "Manusia tidak pernah jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, “Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhan-ku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisi-Nya.” Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan Kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia (yang lalai), ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa." (Qs. Fusshilat [41]:49-51); atau "Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi." (Qs. Syura [42]:27); "Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (Qs. Ibrahim [22]:34); "Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (lantaran ia tidak mengenal amanat itu dan menzalimi dirinya sendiri)." (Qs. Al-Ahzab [33]:72); "maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya" (Qs. Yasin [36]:77); "Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian." (Qs. Al-Ashr [103]:2) dan lain-lain lagi.

Dengan menyebut ayat-ayat di atas, maka timbullah pertanyaan ini, iaitu apakah misteri di sebaliknya? Apakah makna dan kefahaman kedua-dua golongan daripada ayat-ayat ini yang menunjukkan secara zahirnya masing-masing bertentangan?

Untuk menjawab pertanyaan ini lebih baik kita ambil bantuan daripada al-Qur'an sendiri, ini sebabkan sebahagian ayat al-Qur’an menafsirkan sebahagian yang lain.

Dalam surah al-Bayyinah kita membaca: (Sesungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah sebaik-baik makhluk." (Qs. Al-Bayyinah [98]:6-7)

Kedua-dua ayat yang berada di dalam satu surah ini bersambungan antara satu sama lain. Ia mengingatkan “insan” sebagai makhluk yang terbaik dan terburuk. Subjek yang diterangkan merupakan garis lengkuk menaik dan menurun. Ini bermakna, sekiranya seseorang itu memiliki iman dan amalan soleh maka ia menjadi ciptaan Allah yang terbaik. Jikalau seseorang itu menuruti jalan kekufuran, kesesatan, meragui agama dan membantah maka prestasinya menurun dan menjadi sejahat-jahat ciptaan.

Imam Ali (a.s) dalam sebuah riwayat berkata: "Allah (s.w.t) menciptakan makluk alam semesta atas tiga jenis: Para malaikat, haiwan dan manusia. Para malaikat memiliki akal tapi tidak mempunyai syahwat dan amarah. Haiwan memiliki sekumpulan syahwat, amarah dan tidak berakal. Namun manusia adalah mendominasi himpunan daripada kedua-duanya. Sekiranya akal mengatasi syahwatnya maka ia lebih baik daripada malaikat. Jikalau syahwat yang menguasainya maka ia lebih rendah dari pada haiwan."[1]

Daripada riwayat ini dapatlah diambil kesimpulan bahawa sebagaimana manusia merupakan entiti dwi-dimensi (dimensi rohani dan jasmani), kecenderungannya juga terdiri daripada dua jenis (kecenderungan dan ketertarikan maknawi, serta kecenderungan haiwani dan jasmani) sehingga ia dapat dengan menggunakan kehendak dan pilihan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, ia memilih salah satu daripada dua kecenderungan tersebut dan mencapai kedudukan tinggi kemanusiaannya, atau sehingga ia terjatuh atau dengan bahasa al-Qur'an seburuk-buruk makhluk atau lebih rendah lagi.[2]

Kerana itu, ayat-ayat nurani al-Qur'an menyingkap realiti ini, iaitu seluruh manusia mempunyai kekuatan dan potensi supaya dapat menjadi sebaik-baik dan semulia-mulia makhluk, bahkan lebih mulia daripada para malaikat. Demikianlah sehingga ketika ia merealisasikan seluruh potensi ini maka ia dapat mencapai martabat khalifatullah. Namun sekiranya ia tidak memanfaatkan dan memberdayakan berbagai potensi Ilahiah ini sebaik mungkin, atau bahkan merosakkannya, maka ia menjadi sasaran kecaman Ilahi di mana contoh-contohnya telah kami utarakan dalam tulisan ringkas ini.[]

Untuk telaah lebih jauh silakan merujuk:

Al-Mizan, jil. 16, hal. 524-527; Tafsir Nemune, jil. 8, jil. 17, hal. 451-457.

 


[1]. Tafsir Nur al-Thaqalayn, jil. 3, hal. 188.

[2]. "Ulaika kal an'am balhum adhal."  (Qs. Al-A'raf [7]:179)

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  9790 Teologi Klasik
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi (a.j.f).Nama beliau adalah "mim-ha-mim-dal" dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul 'Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia ...
 • Dengan memperhatikan bahawa Tuhan adalah Mahatahu secara mutlak, lantas apakah motif ujian-ujian Tuhan bagi manusia?
  5003 Teologi Klasik
  Sebagaimana menurut pertanyaan yang diajukan, pelbagai ujian Ilahi bukanlah bermaksud untuk menyingkap apa-apa yang tidak diketahui lantaran Tuhan Mahatahu atas segala sesuatu. Namun ketika kita merujuk kepada ayat dan riwayat, maka kita akan menemui bahawa pelbagai ujian ini merupakan sebuah tradisi (sunnah) dan kanun Ilahi yang berpijak ...
 • Mengapa sebahagian orang berusia panjang sehingga dapat menikmati kesempurnaan intelektual dan spiritual (untuk taat kepada Allah s.w.t)?
  6890 کهنسالی و مرگ
  Sebahagian besar jawapan kepada pertanyaan ini dapat diselidiki di dalam dua fokus: Pertamanya ialah usia dan kehidupan di dunia (secara keseluruhan, seluruh nikmat dunia) mempunyai dua aspek dengan makna ini: iaitu jikalau berada di bawah panji-panji iman, hidayah al-Qur’an dan Ahlul Bait, maka mereka ...
 • Apakah bulu landak, yang tercabut dari landak itu diketagorikan sebagai bangkai...?
  7501 Bangkai
  Secara umum; bagian-bagian tubuh bangkai yang tidak memiliki ruh seperti wol, rambut, bulu halus, gigi (pada binatang selain anjing dan babi) adalah suci[1] dan tidak dihukumi sebagai bangkai.[2] Apabila daging atau sesuatu lainnya yang memilikih ruh terpisah dari badan ...
 • Adakah Allah swt itu perlu ditakuti atau dicintai?!
  7450 Akhlak Praktikal
  Mencintai, gabungan antara takut dan harapan, serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah swt, bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini kerana perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita, tetapi disebabkan ianya sangat jelas maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat ...
 • Mengapa Network Marketing dan QI Internasional di Iran dilarang dan diharamkan?
  6782 Huquq Dan Ahkam
  Sebabnya ialah kerana perusahaan-perusahaan seperti Gold Quest dan Goldmine (secara umum) merupakan perusahaan yang melakukan perniagaan dalam bentuk piramid untuk mengaut keuntungan yang melimpah. Perniagaan seperti ini secara rasmi dilarang di Iran. Larangan ini dilakukan kerana sangat membahayakan ekonomi negara. Bahaya yang ditimbulkan darinya adalah:
 • Apakah peranan perantara (wasilah) dalam mendekatkan diri kepada Allah (s.w.t)?
  13611 توسل، شفاعت، تبرک و ...
  Wasilah (perantara) memiliki makna yang sangat luas di mana ia meliputi setiap pekerjaan dan setiap sesuatu yang menyebabkan pendekatan kepada Tuhan. Alam semesta yang kita huni ini adalah alam yang berpijak di atas sistem sebab dan akibat, sebab dan musabab yang dicipta untuk memberikan petunjuk, membangunkan dan ...
 • Apakah syurga dan neraka sekarang ini wujud?
  13311 Teologi Klasik
  Menurut ayat dan riwayat, syurga dan neraka yang dijanjikan, sekarang ini ada kewujudannya. Dan pada hari kiamat kelak ia akan ditunjukkan secara sempurna dan manusia akan ditempati di kediaman abadinya masing-masing, sesuai dengan amal perbuatan, keyakinan, dan keikhlasan mereka. Terdapat sudut lain yang dapat digambarkan (tentang syurga dan ...
 • Mengapa orang Syiah mengerjakan solat dengan tangan lurus? Dan mengapa orang Sunni mengerjakan solat mereka dengan tangan bersedakap?
  68445 بیشتر بدانیم
  Islam adalah agama suci yang diturunkan Allah pada ummat manusia melalui NabiNya, Muhammad al-Musthafa (s.a.w). Islam adalah agama yang satu, dan selama Nabi Muhammad (s.a.w) hidup, semua ajaran dan syari’at yang dibawa Islam masih murni dan tidak ada ruang bagi para musuh Islam memalsukannya. Namun semuanya berubah ...
 • Apa hubungan antara agama dan kebudayaan?
  12457 Teologi Baru
  "Agama" (din) secara leksikal bermakna mengikuti, mentaati, kepasrahan dan ganjaran. Dan secara terminologi bererti "sekumpulan keyakinan, akhlak dan aturan," yang bertujuan untuk "mengatur urusan masyarakat dan membina manusia."Agama kadangkala merupakan agama hak, kadang-kadang juga agama batil dan ada juga penyatuan aliran antara keduanya. ...

Populer Hits