Carian Terperinci
Pengunjung
3539
Tarikh Kemaskini 2011/04/19
Ringkasan pertanyaan
Apa hukumnya apabila seseorang membaca “walāẓāllīn” sebagai ganti “walāḍḍāllin? dalam solat”?
soalan
Salah seorang rakan membaca walazhallin (وَلاَ الزالِّیْنَ) di tempat walāḍḍāllin (وَلاَ الضَّالِّیْنَ) tatkala mengerjakan solat. Apakah tajwid dan bacaan seperti ini sah dalam solat?
Jawaban Global

Berdasarkan fatwa seluruh marja’ agung taqlid, bahawa tajwid dan bacaan sedemikian apabila dilakukan dengan sengaja, maka sudah tentu akan membatalkan solat. Imam Khomeini Ra dalam masalah ini berkata, “Jikalau seseorang tidak mengetahui salah satu daripada kalimah-kalimah surah al-Fatihah atau surah-surah lainnya atau sengaja tidak membacanya, atau membaca satu huruf sebagai ganti huruf yang harus dibacanya, misalnya “ā” ( sebagai ganti “ād” (ض), atau tempat yang mesti dibaca tanpa kasrah dan fathah malah dibacanya dengan kasrah dan fathah, atau tidak membaca tasydid, maka solatnya batal.”[1]

Dari masalah fekah yang diutarakan di atas, dapatlah dikatakan bahawa apabila seseorang itu dengan sengaja mambaca āi (ز) sebagai ganti ād (ض) ketika membaca kalimah " وَ لاَ الضَّالِّینَ", maka solatnya tidak sah sebagaimana hal ini juga telah ditegaskan oleh Ayatullah al-ʽUma Sīstani.[2][1]. Taudhi al-Masâil, al-Muhasysya li al-Imam al-Khomeini, jil. 1, hal. 552, masalah 1000.

[2]. Ibid.  

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Dengan wujudnya syarat baligh untuk taklif syariat, apakah hukum amalan baik dan buruk bagi kanak-kanak?
  7306 بیشتر بدانیم
  Walaupun salah satu daripada taklif[1] syarie insan di sisi Allah (s.w.t) ialah seseorang itu akan sampai kepada umur baligh[2], namun tidak sepatutnya dibayangkan bahawa semua kanak-kanak benar-benar terlepas, tidak terikat dan boleh melakukan apa sahaja sewenang-wenangnya di zaman kanak-kanak. Ahli fikah ...
 • Apabila Tuhan mengetahui apa yang hendak kita lakukan apakah ini bukan bermaksud paksaan (al-jabar)?
  3854 Teologi Klasik
  Dalam menjawab orang-orang yang memberikan daliltentang paksaan(aljabar) melalui ilmu azali Tuhan maka harus dijawab sebegini:“Tuhan semenjak azal mengetahui bahawa manusia dengan kebebasan dan ikhtiar yang dimilikinya akan melakukan perbuatan-perbuatan.” Jawapan ini tidak bertentangan dengan pengetahuan menyeluruh dan azali Tuhan. Kerana Tuhan semenjak azal mengetahui bahawa manusia akan ...
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  9698 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...
 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  6023 Huquq Dan Ahkam
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...
 • Mungkinkah manusia dapat menjalin komunikasi dengan makhluk-makhluk di alam-alam yang lain?
  10039 روح و نفس
  Tidak syak lagi memang ada sebahagian manusia yang dapat menjalinkan hubungan dengan makhluk tertentu di alam lain. Sudah tentu komonikasi ini bukan dengan jalan pengambilan dadah dan minuman keras. Terdapat perbezaan luas berkenaan dengan medium dan jalan yang dapat dijadikan sebagai perantara untuk mencapai informasi tentang perkara ...
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  4589 دین
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Apakah kecenderungan insan ke arah keburukan merupakan kehendak Tuhan?
  5369 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار
  Yang menjadi pertanyaan ialah ayat ke 29 suraha al-Takwīr[i], di mana ianya mirip dengan ayat ke 30 surah ad-Dahr (al-Insān)[ii]. Jika kita perhatikan dalam surah al-Takwīr dan al-Insān, ayat-ayat sebelum ayat yang menjadi pertanyaan tersebut berbicara tentang al-Quran dan ayat-ayat Ilahi yang berada ...
 • Apakah para pekerja yang bekerja di bank berunsurkan riba turut bersubahat dengan dosa riba? Apakah jalan untuk menyelamatkan mereka?
  6425 Qardun Hasanah dan Riba
  Menurut Islam semua jenis riba dan apa sahaja yang sama hakikat sepertinya adalah haram dan hanya beberapa kes yang dikecualikan seperti: 1. Umat Islam mengambil riba daripada orang kafir yang tidak berlindung di bawah naungan Islam. 2. Pengambilan riba sesama bapa dan anak. 3. Pengambilan riba sesama ...
 • Perintah al-Qur'an yang manakah golongan minoriti yang tinggal di Iran dikehendaki mematuhi peraturan hijab?
  5213 پاک چشمی، پاکدامنی و حجاب
  Shubhah ini mungkin berada di dalam fikiran kebanyakan individu yang mempersoalkan apakah perlunya hijab bagi umat Islam?, menurut kaedah dan hukum manakah golongan minoriti agama di Iran (Kristian dan lain-lain lagi) juga diwajibkannya? Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa prinsip perlu diberi perhatian: 1. ...

Populer Hits