Carian Terperinci
Pengunjung
7617
Tarikh Kemaskini 2009/12/14
Ringkasan pertanyaan
Apakah para pekerja yang bekerja di bank berunsurkan riba turut bersubahat dengan dosa riba? Apakah jalan untuk menyelamatkan mereka?
soalan
Apakah hukum dan realiti riba? Apakah semua orang yang bekerja di bank bersubahat dengan dosa riba? Apakah yang harus dilakukan bagi melarikan diri dari riba (bagi para pekerja bank)?
Jawaban Global
 Menurut Islam semua jenis riba dan apa sahaja yang sama hakikat sepertinya adalah haram dan hanya beberapa kes yang dikecualikan seperti:
1. Umat Islam mengambil riba daripada orang kafir yang tidak berlindung di bawah naungan Islam.
2. Pengambilan riba sesama bapa dan anak.
3. Pengambilan riba sesama isteri dan suami. [1]
Sekiranya pekerjaan dalam sebuah bahagian di bank terdapat urusniaga berunsurkan riba yang mana realitinya benar-benar memberikan kesan, maka tidak dibenarkan bekerja di situ.[2] Namun tidak ada masalah sekiranya bekerja di bahagian-bahagian bank tersebut dan pendapatan gaji yang diperolehi pula tidak berkaitan dengan kegiatan urusniaga haram menurut syariat.[3] Oleh itu para pekerja bank yang ingin melepaskan diri dari riba hendaklah menukarkan tugasnya di bahagian yang tidak ada urus niaga berunsurkan riba.

[1] Diedit secara bebas dari pertanyaan 1048 (laman sesawang: 1118).
[2] Tawḍīḥ al-Masā’il Imām Khumaynī, jilid 2 muka surat 936, soalan 1914, Esteftā’āt Az Maqāme Mo`aẓẓame Rahbarī
[3] Tawḍīḥ al-Masā’il Imām Khumaynī, jilid 2 muka surat 936, soalan 1914, Esteftā’āt Az Maqāme Mo`aẓẓame Rahbarī
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa nama para Imam Maksum (a.s) tidak disebut secara jelas dalam Al-Qurʻan?
  7126 Teologi Klasik
  Hendaklah kita sedari walaupun nama para Imam Maksum (a.s) tidak ditampilkan secara jelas di dalam Al-Qurʻan, namun sabda-sabda Nabi (s.a.w) telah menyebut secara terang-terangan nama para Imam Maksum (a.s) khususnya Ali bin Abi Talib (a.s) di mana beliau adalah miṣdāq (eksternal) jelas bagi hadis Al-Ghadīr; iaitu pengumuman ...
 • Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
  10590 Huquq Dan Ahkam
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  5129 Teologi Baru
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...
 • Adakah Allah swt itu perlu ditakuti atau dicintai?!
  7109 Akhlak Praktikal
  Mencintai, gabungan antara takut dan harapan, serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah swt, bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini kerana perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita, tetapi disebabkan ianya sangat jelas maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat ...
 • Perbezaan subjek epistemologi dan falsafah ilmu?
  12280 Falsafah Islam
  A.    Subjek epistemologiadalah makrifat, pengetahuan , alat dan cara-cara mengenal. Namun subjek dalam falsafah ilmu adalah hakikat (quiddity) ilmu dari sudut ia memiliki identityyang menyeluruh.B.    Hubungan epistemologi dengan falsafah ilmu; sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku epistemologi komparatif ...
 • Di manakah penghambaan itu? Siapakah hamba? Bagaimana dapat bergerak di atas landasan penghambaan?
  7397 Akhlak Praktikal
  Ahli linguistik memaknai ibadah sebagai tujuan khudhu’ (tunduk) dan tadzallul (menghinakan diri) dan berkata: kerana ibadah merupakan tingkatan tertinggi khudu’, oleh itu ia tidak layak, kecuali untuk orang yang memiliki ketinggian darjat wujud dan kesempurnaan, keagungan tingkatan segala nikmat, dan kebaikan. Oleh sebab itu, ibadah selain kepada Allah ...
 • Apakah terdapat pertentangan antara kebebasan manusia dan penutupan Tuhan terhadap mata hati para pendosa?
  7287 Teologi Klasik
  Terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang tertutupnya mata hati, penglihatan, dan pendengaran orang-orang kafir, kaum munafik, kelompok sesat dan penyimpang, para pendosa dan penjenayah.“Khatm” dan “thab’e’” bermakna tutup, mencap, mengukir, mencetak dan membentuk sesuatu dalam bentuk yang tertentu. “Qalb” terkadang digunakan untuk ...
 • Apakah Imam ‘Ali (a.s) memiliki isteri yang lain selama Sayidah Zahra (a.s) masih hidup?
  5174 تاريخ بزرگان
  Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kitab-kitab sejarah bahawa isteri pertama Amirul Mukminin Ali (a.s) adalah Sayidah Fatimah. Di zaman hayat Sayidah Zahra, Imam ‘Ali (a.s) tidak menikah dengan wanita lain. Oleh kerana salah satu wasiat Hadhrat Zahra (a.s) iaitu beliau hendaklah menikah dengan Amamah binti ‘Ash yang pada hakikatnya ...
 • Apakah mustahil pada suatu saat, kekuasaan Imam Zaman ajf juga mengalami keruntuhan?
  4433 Teologi Baru
  Pada masa kekuasaan Imam Zaman Ajf, perkara semacam itu tidak mungkin terjadi. Kerana  keruntuhan yang dialami oleh para penguasa itu disebabkan kezaliman, kekejaman dan penyimpangan mereka dari prinsip-prinsip keadilan atau disebabkan kerana penipuan mereka dan kedengkian masyarakat terhadap pemerintahan. Faktor-faktor seperti itu tidak mungkin terjadi ...
 • Apakah falsafah kemaskulinan wacana al-Qur’an?
  5759 زن
  1. Kita tidak boleh menganggap ungkapan dan perbicaraan al-Qur’an sebagai bersifat maskulin melainkan kita dapat menentukan bahawa spiritual hikmah ke atas lafaz dan bicara al-Qur’an itu bersandar kepada jantina dan kita dapat menentukan bahawa ia berpaksi atas maskulin. Melalui berbagai ayat al-Qur’an dapatlah difahami bahawa wacana yang ...

Populer Hits