Gelişmiş Arama
Ziyaret
3888
Güncellenme Tarihi: 2012/04/03
Soru Özeti
Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) maddi bedenleri defnedikleri yerde midir?
Soru
Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) maddi bedenleri defnedikleri yerde midir?
Kısa Cevap

Bazı rivayetlere göre Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) maddi bedenleri defnedikleri yerde değildir. Onların mutahhar bedenleri bir süre sonra Allah’ın arşına götürülür. Bu konudaki bazı rivayetler Ayrıntılı Cevap bölümünde gelmiştir.

Ayrıntılı Cevap

Bazı rivayetlerden Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) maddi bedenlerinin defnedikleri yerde olmadıkları anlaşılmaktadır. Onların mutahhar bedenleri bir süre sonra arşta,[1] Rablerinin yanında olurlar. Ama Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve İmamların (a.s) mutahhar bedenleri, ilk defnedildikleri yere kutsiyet verirler. Meleklerin nüzulu ve Onların ziyaretçilerine nazar etmelerinden dolayı, bedenleri Allah’ın arşına intikal etmiş olsa bile defnedikleri yerler mukaddes ve mübarektirler.[2]

Nitekim rivayetlerde şöyle gelmiştir:

1- İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Hiç bir peygamber ve halifesi üç günden fazla[3] toprakta kalmaz. Sonra ruh, kemik ve etini göğe götürürler. Ziyaretçileri kabirlerine gelir ve uzaktan Onlara selam verirler, selamlarını kabirlerinin yakınından Onlara duyururlar.’[4]

2- Abdullah b. Bukeyr Ercaniy, İmam Sadık’tan (a.s) ‘İmam Hüseyin’in (a.s) kabrini kazsalar orada bir şey bulabilirler mi?’ diye sorduğunda İmam (a.s) şöyle buyurdu: ‘Ey Bukeyr’in oğlu! Büyük bir soru sordun!.. Defnedildiği günlerde kazsaydılar Onu orada bulabilirlerdi. Ama bugün yaşamakta ve Rabbinin katında rızıklanmaktadır. Ordusuna ve arşa bakıyor... ve diyor ki: ‘Rabbim! Bana verdiğin vaatleri yerine getir.’ Ziyaretçilerine bakar, onları, babalarının isimlerini, derecelerini ve Allah katındaki mertebelerini sizin çocuklarınızı ve evinizde olanları bildiğinizden daha iyi bilir. Kendisine ağlayanları görüyor ve onlar için bağışlanmak diliyor... Gökteki ve türbesindeki bütün melekler ziyaretçisinin ağlamasını duyuyorlar, onun için bağışlanma diliyorlar ve ziyaretçi oradan çıktığında bütün günahları bağışlanmış olarak çıkıyor.’[5]

 


[1] -Bkz: Arş ve Kürsü, Soru: 60 (Site: 296); Arş ve Kürsü’nün Manası, Soru: 2483 (Site: 2648); Allah ve Arş’ta Olması, Soru: 60 (Site: 296); Soru: 4987 (Site: 5441)

[2] -Esferayini, Molla İsmail, Envaru’l-İrfan, Tahkik: Nazari, Said, s.338-339, Defter-i Tebligat-ı İslami, Kum, 1. Baskı, HŞ.1383; Esterabadi, Muhammed Cafer, el-Berahinu’l-Katia Fi-Şerh-i Tecridu’l-Akaid-is-Satia, c.4, s.240, Mektebu’l-A’lami’l-İslami, Kum, 1. Baskı, HŞ.1382; Feyz-i Kaşani, eş-Şafi Fi’l-Akaid ve’l-Ahlak ve’l-Ahkam, s.901-2, Daru’l-Levhi’l-Mahfuz, 1. Baskı, HK.1425.

[3] -Bazı rivayetlerde dört gün diye geçmiştir. (Şeyh Tusi, Tehzibu’l-Ahkam, c.2, s.93, Daru’l-Kutubi’l-İslamiyye, Tahran, HŞ.1365.)

[4] -İbn-i Kuluviye, Kamilu’z-Ziyarat, s.329-30, Neşr-i Murtezevi, Necef, 1. Baskı, HK.1356; Şeyh Saduk, Men La-Yahduruhu’l-Fakih, c.2, s.376, Neşr-i Camiay-ı Müderrisin, Kum, 1. Baskı, HK.1404.

[5] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.6, s.106, Neşr-i İslamiyye, Tahran, Çeşitli Baskılar, HK.1404; Kamilu’z-Ziyarat, s.329.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Pahalı satışın şerri hükmü?
  728 Alış-Veriş
  Saygıdeğer okurumuz; Eğer pahalı satış müşteriye haksızlık olacak düzeyde olursa ve İslam devletinin kanunlarına aykırı olursa caiz değildir.[1] [1] Bkn: İmam Humeyni, Seyit Ruhullah, İstiftaat, 2.c, 62.s, defter intişaraat ...
 • Şia neden sahabe ve halifelere lanet ediyor?
  11273 Eski Kelam İlmi
  Geçmişte ve günümüzde Şiinin ittiham altında olduğu konulardan biri (Şii düşmanlarının iddialarına göre) Şiinin sahabeye karşı olan kinini içinde gizlediğidir. Ancak bu, yersiz töhmetten başka bir şey değildir. Zira Şii sahabeyi şeriatın taşıyıcıları ve onun tebliğcileri olarak görmektedir. Kur’an buyuruyor: ‘Muhammed Allah’ın resulüdür; Onunla ...
 • İcazı nasıl tarif edilir ve nasıl ispatlanır?
  6673 Kur’anî İlimler
  Mucize inkarcılara meydan okumakla birlikle olan ve peygamberlik iddiasını destekleyen harikulade bir iştir. Harikulade iş yani bilinen ve alışılan doğal işleyişin dışında bir olgunun gerçekleşmesi.Mucizenin harikulade olduğu onun nedensellik kuralının dışında olduğu anlamına gelmez ve mucize sebepleri yok saymayı ifade etmez. Çünkü Sebep- sonuç kuralı bizzat Kur'an'ın ...
 • Acaba İslam’da, bir başkasının çocuğunun velayetini üstlenerek evlatlık noktasında bir sınırlılık var mıdır?
  4163 Yurtta Kalan Ve Meşruu Olmayan Çocuklar
  Sorumlusu olmayan veya sorumlusu olup bakımından aciz ve tam rızasıyla başkasına çocuğunu teslim etmek isteyenlerin çocukların sorumluluğunu üstlenip terbiye etmek şer’i olarak her hangi bir işkâlı yoktur. Ama ülkelerin kanunlarında yeterli ihtiyara sahip olmayan çocukların durumunu dikkate alarak konuyla ilgili (kısır olup başka çocukların sorumluluğunu üstlenmek isteyen ...
 • Tembelliği gidermek için bir dua var mıdır?
  12013 Pratik Ahlak
  Dinî öğretilerde reddedilen hususlardan birisi tembellik ve atalettir. İmamlar (a.s) bu yerilmiş hasletten Allah’a sığınmıştır. İmamlardan (a.s) bu konuda ulaşan duaların bazıları şunlardan ibarettir: 1. Sadaka’nın oğlu Mas’ada şöyle demektedir: İmam Sadık’tan (a.s) önemli isteklerde Allah’a kendisiyle yöneleceğim bir dua istedim. İmam (a.s) büyük babam ...
 • Eğer bir kimse abdestini tutmaya güç yetiremiyorsa ve namaz ortasında abdesti bozuluyorsa, bu meselenin hükmü nedir?
  11157 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Eğer insan hastaysa ve bu yüzden idrarı damla damla geliyorsa veya dışkı veyahut mide yellenmesinin önünü alamıyorsa, bu durumda ya namaz vaktinin başından sonuna dek abdest alma ve namaz kılma miktarınca zaman bulmakta ya da bulmamaktadır. Birinci Durum:Zaman bulduğu vakit namazı kılmalıdır. Eğer zamanı namazın farz fiilleri ...
 • Kur’an’la iç içe ve ona bağlanmanın yolları nelerdir?
  7875 Pratik Ahlak
  Tilavet, ilahi niyetle, üzerinde düşünmeyle ve amelle birlikte olursa kendiliğinden Kur’an’ın cezzabiyetini artırır ve insanı ona bağlar. ...
 • Kur’an’ın hidayeti muttakiler için midir? Eğer böyleyse burada bir sorun yok mudur?
  6309 تاريخ بزرگان
  Kur’an’da hidayeti muttakiler için bilen ayetler karşısında Kur’an-ı Kerim’de hidayet, zikir ve semavi kitaplar ve Kur’an’ı tüm insanlar için bilen ve bunları salt müminlere özgü bilmeyen başka ayetler de mevcuttur. Kur’an genel hidayet hakkında şöyle buyurmaktadır: Ramazan ayı Kur’an’ın insanları hidayete erdirmek için içinde hidayet nişaneleri bulunarak ...
 • İslam, cinsel ilişki için yer ve zamanı belirlemiş midir?
  62915 Pratik Ahlak
  İslam, insan yaşamının bütün yönlerine bu cümleden cinsel ilişki konusunda adaplar koymuştur. Bu adapların bireyin ve toplumun sağlığında, kadın ve erkeğin ruh ve bedeninde, çocuk sahibi olmada ve çocuğun yaşamasında, sevginin artmasında vs. şeylerde etkileri vardır. Rivayetlerde ilişkinin mutlaka yatakta olması konusunda herhangi bir şey gelmemişse de ...
 • Neden Kuran ayetleri nüzul tertibi esasına göre toplanmadı?
  8989 Kur’anî İlimler
  Peygamber(s.a.a)’den Kuran’ın nüzul tertibi esasına göre toplanmasına dair bir destur bizlere ulaşmamıştır. Kuran’ın toplanması birkaç merhalede gerçekleşmiştir. İmam Ali (a.s) Kuran’ı, nüzul tertibi esasına göre topladı ama sonuçta halifelerin topladığı genellik kazanmış ve Ehlibeyt (a.s) da şimdiki Kuran’ı tam anlamıyla teyit etmişlerdir. ...

En Çok Okunanlar