Gelişmiş Arama
Ziyaret
1182
Güncellenme Tarihi: 2012/07/29
Soru Özeti
Acaba Kuran’ı Kerim’de kızların evliliğe zorlanmaması gerektiğine veya onları eş seçiminde özgür bırakmak gerektiğine delalet eden bir ayet var mıdır? Eğer bu konuda bir ayet yoksa bunun delili nedir?
Soru
Acaba Kuran’ı Kerim’de kızların evliliğe zorlanmaması gerektiğine veya onları eş seçiminde özgür bırakmak gerektiğine delalet eden bir ayet var mıdır? Eğer bu konuda bir ayet yoksa bunun delili nedir?
Kısa Cevap
 Öncelikle şu noktaya dikkat etmek gerekir; İslam dininin bütün hükümleri ve kuralları ayrıntılı bir şekilde Kuran’ı Kerim’de beyan edilmemesiyle birlikte Allah Resulü ve Masum İmamlardan bizlere ulaşan hadisler gibi İslami hükümleri elde edebileceğimiz kaynaklar bulunmaktadır.
Ama sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak; Bu konuda bir ayet bulunmamasıyla birlikte İslam hukukunda geçerli olan diğer kaynaklarda (Sünnet, akıl, icma) kızların evliğe zorlanması şiddetle karşı çıkılmıştır. Öyle ki eğer kız rızası olmadan babasının zoruyla evlendirilirse kılınan nikâh akdi batıl ve geçersizdir. Hatta böyle bir evlilikten dünyaya gelen çocuk helal zade hükmünde olmayıp şüpheli çocuk hükmündedir. Bu baba için büyük bir günahtır.[1] Diğer taraftan kızda babasının izni olmadan evlilik yapamaz.[2] Evlilik için baba iznini almış olması gerekmektedir.
İslam dininin bu konuyu bu kadar zor tutmasının hikmeti doğru bir eş seçimine ulaşılmasıdır. Bir taraftan kızın ilgi, alaka duyduğu ve beğendiği bir eş adayının seçimi, diğer taraftan ise bu seçimin duygusallıktan ibaret olmayıp akıl üzere ve gelecek öngörüsü olması hedeflenmiştir.
Bu genel kaidenin bazen istisnai durumları bulunmaktadır. Bu durum Babanın veya kızın kendi mesuliyetlerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkmaktadır. Maalesef evliliğin mahvolmasına sebep olmaktadır. Bu durumlarda diyalogla ve ehil insanlarla meşveret ederek anlaşma sağlanabilir. Elbette hatırlatmamız gerekir ki, her türlü inat işleri zorlaştıracaktır. İki tarafta aklı mihenk taşı karar kılmalı tevekkülle, düşünerek ve meşveretle doğru ve mükemmel sonuca ulaşmalıdır. İki tarafın barışçıl yollarla ortak noktada buluşamadığı durumlarda ise şerri hâkime başvurulmalıdır.
 
 

[1] Bu konuda Taklit Mercilerin görüşlerine vakıf olmak için şu soru cevap linkine başvurun: 10338 (site: 11885).
[2] Yalnız yetkin ve yetişkin kız hakkında baba iznine gerek kalmaz. Yetkin ve yetişkin kız tarifi için başvurun: 7338 (site: 7511).
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  17715 تاريخ بزرگان
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • acaba meni necis midir, ve başka şeyleri de necis ediyor mu?
  9634 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak ve aşk yapmak esnasında insandan çıkan su şu aşağıdaki üç taneden birisi olması mümkündür: 1-   Mezi; mezi bazen sevişmekten ve oynamaktan sonra (ama meniden önce) insandan çıkan bir su türüdür. ...
 • Eğer işe acil ihtiyacımız varsa ve iş yerinde kendi isteğimiz ve normal olarak namaz kılma imkânımız yoksa ne yapmalıyız?
  909 Varie
  Namazın her ne şart altında olursa olsun eda edilmesi gerekir. İnsanın işe olan ihtiyacı vakaların büyük çoğunluğunda namazın eda edilmesini engelleyecek bir zaruret taşımamaktadır. Öyleyse insan namazını eda edecek kadar serbest olacağı bir fırsat yaratmak için bir düzenleme yapmalıdır. Bahsi geçen soruda fakihlerin fetvalarının delaleti işi bahane ...
 • Doğru alışverişin şartları nelerdir?
  4053 Alış-Veriş
  Bu soru çok geneldir; zira alışveriş kavramı fıkıh ve örfte değişik manalara sahiptir: Genel anlamıyla alışveriş/muamele, özel anlamıyla muamele ve özel ve genel arasında bulunan orta manasındaki muamele bu kabildendir. Genel anlamıyla muamele, yakınlık kastinin muteber olmadığı ve elbise ve bedeni temizlemek, alıveriş, nikâh ve boşanmak gibi ...
 • Gençte depresyonun göstergeleri ve tedavi yolu nedir?
  9074 Pratik Ahlak
  Depresyon, bireylerdeki bir tür davranış veya duygusal bozukluğa denir. Çocuk ve gençliğe yeni adım atmış kimseler, çevrelerindeki birisinin (özellikle anne veya baba) ölmesinden kaynaklanan ruhsal baskı, ailenin anormal ve tabii olmayan tutumu, şiddet, baba veya annenin uyuşturucu bağımlısı olması sebebiyle ailenin güven ve sebattan yoksun olması veya ailevî uyuşmazlıklar ...
 • Asabı bir insanın sinirinin rahatlaması için rivayetlerde neler tavsiye edilmiştir?
  15948 Pratik Ahlak
   Asabını kontrol eden ve öfkesini yenen bir kimsenin bu özelliği ayet ve hadislerde kazmu'l-gayz olarak ifade edilir. Yüce Allah kazmu'l-gayz ve affı değerli ve zahit insanların en önemli özelliklerinden sayarak şöyle buyuruyor: "Onlar ki, (müminler) kolaylık ve zorlukta mallarını Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. ...
 • Kadının sebebî mahremleri kimlerdir?
  5528 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  6255 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • Eğer yanlış hayallere dalarak ya da namahrem birisiyle çet yaparak insandan bir su çıkarsa ona gusül etmesi farz olur mu?
  4522 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ehl-i Beyt’ten gelen hadislere dayalı olarak değerli taklid mercilerinin yazmış oldukları fetva ve ilmihal kitaplarında meninin tespiti için birkaç belirti ve alamet zikredilmiştir. Taklid mecileri şöyle demişlerdir:“Eğer insanın meni olup olmadığını bilmediği bir sıvı ondan çıkarsa şu belirtileri taşıdığı takdirde meni olduğuna hükmedilir:
 • Acaba daha önce giyip ama bir yıl tamam giymemişiz olduğumuz elbiselerin humusu var mıdır?
  3131 Humusa Konu Olan Şeyler
  Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin (Allah onun gölgesini üzerimizden eksik etmesin) Fetva Bürosu: Eğer sorunuz buysa, humus yoktur. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (Allah onun ömrünü bereketli kılsın): Eğer istifade etmiyorsanız humus vaciptir. Ama çok az istifade ediyorsanız ve ihtiyaçlarınızın bir cüzü olarak ...

En Çok Okunanlar