Gelişmiş Arama
Ziyaret
6797
Güncellenme Tarihi: 2011/04/13
Soru Özeti
Sehl bin Sa’d Saidi kimdi?
Soru
Lütfen (Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sahabelerinden olan) Sehl bin Sa’d Saidi hakkında bilgi veriniz.
Kısa Cevap

Sehl bin Sa’d Ensari Saidi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) tanınmış sahabelerinden olup Peygamberimiz vefat ettiği zaman 15 yaşındaydı. Onun asıl adı ‘Hazn’ idi, ama Peygamber (s.a.a) adını ‘Sehl’ diye değişti. Künyesi ‘Ebu’l Abbas’ idi. Uzun bir ömür sürdü. Medine’de ölen son sahabe olduğu söylenmektedir. Kimisi hicri 88 yılında, kimisi 91, kimisi de 96 yılında vefat ettiğini söylemiştir.[1]

Merhum Mamakani şöyle diyor: ‘Sehl bin Sa’d, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sahabelerinden ve Hz. Ali’nin (a.s) Şiilerinden idi.’[2]

Sehl, Resul-i Ekrem’den (s.a.a) ve Emir-ul Müminin’den hadis nakleden ravilerdendi.[3] Ondan, Kerbela esirlerinin Şam’a giriş şekliyle ilgili bir rivayet nakledilmiştir.[4][1]- İbn-i Esir, Usd-ul Ğabe, c.2, s.320, Beyrut, Dar-ul Fikr, h.k.1409; İbn-i Abdu’l Bir, el-İstiab, c.2, s.644, Beyrut, Dar-ul Ceyl, 1. Baskı, h.k.1412; İbn-i Hacer, el-İsabe, c.3, s.167, Beyrut, Dar-ul Kütüb-il İlmiyye, 1. Baskı, h.k.1415.

[2]- Mamakani, Tenkih-ul Mekal, c.2, s.76, Mevsuat-ı Aşura’dan (Cevad Muhaddisi) alınmıştır. Arapça çevirisi Halil Zamil el-Asi, Sehl bin Saad maddesi, Merkez-il Ebhas-il Akaidiyye: aqaed.com

[3]- Şeyh Tusi, Rical, c.1, s.40 ve 66, Necef, İntişarat-ı Hayderiyye, h.k.1381.

[4]- Allame Meclisi, Bihar-ul Envar, c.45, s.127, Beyrut, Müesseset-ul Vefa, h.k.1404, Ekber Esedi’nin eseri Pejuheşname-i İmam Hüseyin, s.425’ten faydalanılmıştır. Neşr ve Ma’na Gera, 1377, Defter-i Tebliğat-ı İslami-i Havza-i İlmiyye-i Kum, İsfahan şubesi’nin elektronik kütüphanesi sitesi: www.morselat.com

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar