Gelişmiş Arama
Ziyaret
7376
Güncellenme Tarihi: 2011/04/28
Soru Özeti
İslama göre sadaka nerelerde kullanılmalı ve seyide sadaka vermek haram mıdır?
Soru
Yolculukta, hastalıkta vb. durumlarda sadaka veriyoruz. İslam fıkhına göre onun harcanma yerleri nerelerdir? Seyide sadaka vermenin haram olduğu doğru mudur?
Kısa Cevap

İslam fıkhına göre insan zekatını (sadakasını) sekiz yerde harcayabilir:

1) Fakire (kendisinin ve ailesinin yıllık geçimini sağlayamayan kimseye fakir denir; mesleği, mülkü veya sermayesi olupta yıllık geçimini sağlayan kimse fakir değildir).

2) Miskine (durumu fakirden daha kötü olan kimsedir).

3) Masum İmam (a.s) veya naibi tarafından zekatı toplama, hesaplama ve onu İmam’a (a.s) veya naibine ulaştırmakla görevlendirilen kimseye.

4) Zekat verildiğinde kalpleri İslam dinine ısınacak veya savaşta Müslümanlara yardım edecek kafirlere.

5) Köle satın alıp serbest bırakmakta.

6) Borcunu ödeyemeyen kimseye

7) Allah yolunda; yani cami yapmak gibi genel dini menfaate yönelik veya yolları düzeltmek ve köprü yapmak gibi Müslümanların genelinin ve ne şekilde olursa olsun İslamın yararına olacak işlerde.

8) Yolculukta yolda kalmış kimseye.[1]

Belirtmek gerekir ki, seyide müstehap sadaka vermenin sakıncası yoktur. Ama zekat gibi farz sadakalarda eğer zekatı veren seyid değilse farz zekatı seyide veremez. Ancak humus ve diğer vücuhatlar seyidin geçimi için yeterli olmazsa ve zekat almaya mecbur olursa o zaman başka. Evet zekat veren seyid olursa farz zekatı seyide vermenin sakıncası yoktur.[2][1]-  İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail (Şerhli), c.2, s.141, Mesele:1925.

[2]- İmam Humeyni şöyle buyuruyor: Seyid biri, seyid olmayandan zekat alamaz. Ama humus ve diğer vücuhatlar seyidin geçimi için yeterli olmazsa ve zekat almaya mecbur olursa seyid olmayandan zekat alabilir. Farz ihtiyat gereği mümkün olsa günlük ihtiyacı kadar alsın.

Ayetullah Fazıl Lenkerani: Seyid olan, seyidden zekat alabilir, ama seyid olmayandan alamaz.

 Ayetullah Behcet: Yanlızca yıllık zaruri ihtiyacı kadar alabilir. Ama yıl içinde zekat almaya ihtiyacı olmazsa iade etmeli veya zekat verenin izniyle zekata müstehak olana ulaştırmalı ve kendisi humus almalıdır. (İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail (Şerhli), c.2, s.155, Mesele:1955; Tahrir-ul Vesile, c.1, s.341.)  

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hangi ameller büyük günahları yok ediyor?
  52217 گناه
  İnsanların işleyecekleri büyük günahların hepsi aynı derecede değildirler. Buna binaen günahların af edilmesi de günahın çeşidine ve türüne bağlıdır. Bir günah vardır ki bir istiğfar dilemekle af olunması mümkündür, ama bir başka günah vardır ki daha fazla zahmete katlanmak ve daha fazla telafi edilmeyi ister. Elbette İslam ...
 • Kaza namazı, Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında şer’i kılınmış mıydı?
  5085 وضو، اذان و نماز
  Kaza namazı da namazın aslı gibi Hz. Peygamber-i Ekrem zamanında şer’i kılınmıştır ve onun farz kılınmasının delillerinden biri “namazı beni anmak için kıl”[1] ayetidir. Müfessirlerin ekseriyeti şöyle demiştir: “Bu ayet ister vaktinde olsun ister vakti geçmiş olsun her ne zaman bir namazı kılmakla ...
 • İslam dininde hatemiyetin hakikati nedir ve Sayın Suruş’un görüşünün eleştirileri nelerdir?
  7334 Yeni Kelam İlmi
  Birkaç noktaya dikkat etmek faydalı olabilir:1. Peygamberliğin son bulması ve buna tabi olarak İslam dinin son din olması, Ahzab Suresinin 40. ayetinde belirtilmiştir ve bu ayet mana itibariyle, İslam dininin son din olması vesilesiyle peygamberlikte sona ermiş ve artık peygamberin gelmesi mümkün değildir.2. Bir açıdan hatemiyetin sırrı şunlara ...
 • Hz. Hüseyin’ni oğlu Ali Asğer’in Kerbela’da şehit olduğu söylenir bunu tarihi kaynaklarda yer aldığı şekilde açıklar mısınız?
  13004 تاريخ بزرگان
  . Kaynaklarda sadece şunlar yazılıdır: İmam Hüseyin (a.s), kardeşi Ümmü Külsüm’ün yanına gelerek şöyle buyurdu: ‘Kardeşim, oğlum hakkında sana vasiyyet ediyorum. Zira o, altı aylık küçük bir yavrudur.’[1] Ümmü Külsüm: ‘Bu çocuk üç gündür su içmedi, ona biraz su getir.’ diye arzetti. ...
 • “Günlere düşmanlık yapmayın, onlar da size düşmanlık yapmasın”, cümlesinden maksat nedir?
  4413 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Bu ibarenin anlamı şudur: “Günlere düşman kesilmeyin zira onlara düşman kesilirseniz onlar da size düşman kesilir”. Bu ibare Peygamber efendimiz’den (s.a.a.) nakledilen bazı rivayetlerde zikredilmiştir. "Günler"den kasıt haftanın günleridir.Bu tabir, zamanın ehemmiyetini ve günleri, kötülük kaynağı algılayıp şikâyet konusu yapılmaması gerektiğini göstermektedir. Aksi ...
 • İslam neden Avrupaya göre Asya’da daha çok yayılmıştır?
  7999 Eski Kelam İlmi
  İslam Asya’da ortaya çıktığı için orada daha fazla yayılmıştır. İslam dininin Avrupa’da daha az yayılmasının, Müslümanların arasındaki ihtilaflar, Öz Muhammedi İslamın güzel çehresinin anlatılamaması vb. gibi nedenleri vardır.Hz. Peygamberin vefatından sonra, İslam dinin yayılması için çabalar gösterilmeye başlandı. Ama Müslümanların arasındaki ihtilaflardan dolayı ...
 • Kur’an-i Kerim son peygamberin mucizesidir, Kur’an-i Kerim hangi yönlerden mucizedir?
  10060 Kur’anî İlimler
  Kur’an-i Kerim’in mucize oluşu üç yöntemle açıklanmıştır: Lafız ve sözcük yönünden, içerik yönünden ve onu getiren şahıs yönünden.1- Lafız yönden mucize oluşu de iki yöntemle açıklanır:a) Anlatım ve beyan acısından mucize oluşuKur’an-i Kerim’in beyan şivesi ...
 • İslam’ın hızlı okuma hakkında bir görüşü var mıdır? İslam’ın hangi tür konularda hızlı okumaya onay gösterdiğini de lütfen belirtir misiniz?
  10289
  Hızlı veya yavaş okumak, okuyan şahsa bağlıdır. Dinsel öğretilerde bu konu hakkında bir şey belirtilmemiştir. Kur’an okumayla ilgili belirtilen şey, Kur’an’ı tane tane ve açık okumaktır: "وَ رتّلِ القُرآنَ تَرتیلاً"[1] Kur’an’ı tane tane oku. İmamdan (a.s) bu ayetin tefsiri hakkında şöyle nakledilmiştir: ...
 • Hz. Peygamber, Ebu Leheb’e ile sıla-i rahimde bulunuyor muydu?
  10482 Masumların Siresi
  Sıla-i rahim, akrabalar ile irtibatı sağlayan amele denir. Bunun İslam açısından önemi, kâfir akrabalar ile dahi irtibatın kesilmesinin yasaklanmış olması derecesindedir. Elbette kâfir akrabalar inatçı olur ve İslam’a darbe vurma niyeti taşırsa, İslam onlara sıla-i rahimde bulunmayı yasaklamıştır. Bu yüzden Tebbet suresi, Ebu Lehep ve eşi hakkında nazil olmuş ...
 • Acaba rivayetleri silip Kuran’la yetinirse Müslümanlar arasındaki ihtilaflar vahdete dönüşebilir mi?
  6408 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Kur’an’la yetinme ve rivayet ve sünnetleri silme konusunun tarihçesi yaklaşık İslam’ın ilk yıllarına dayanmaktadır. Zira Ehlisünnet ve Şia kaynakları esasınca, Peygamberimiz, (s.a.a) mübarek ömrünün sona erme esnasındayken İslam ümmetini doğru yoldan sapmasını engelleyecek mahiyette kılavuzluk yapacak bir vasiyet yazmak amacıyla kalem, mürekkep ve kâğıt istedi. Maalesef peygamberin bu ...

En Çok Okunanlar