Gelişmiş Arama
Ziyaret
7237
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmanın sakıncası var mıdır?
Soru
Benim birkaç sorum var ve sizin sorularıma çabuk cevap vermenizi umut ediyorum. Ben ülke dışında ve gayri İslamî bir ilkede yaşıyorum. Burada yabancı olan kimseler için iş bulmak zordur. Özellikle dünyanın mevcut ekonomik durumu bunu daha bir zor kılmıştır. Hal böyleyken, restoran gibi alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmak sakınca taşır mı?
Kısa Cevap

Sorduğunuz sorunun mevcut fıkhî hükmünü istemeniz hasebiyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan yanıtların açıklaması şudur:

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Alkollü içecek veya diğer haramlar alanında çalışmamanız ve sadece helal maddeler bölümünde çalışmanız şartıyla bir sakınca taşımaz.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Sizin için iş bulmak sorun olması nedeniyle bu işe devam etmek sizin için caizdir.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Şahıslara şarap ve haram yiyecekler götürmek caiz değildir ve bunun karşısında ücret almak haramdır.

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) Cevabı:

1. Eğer restoranın helal kısmında çalışıyorsanız, bir sakıncası yoktur. Eğer restoranın haram bölümü veya haram ve helalin karışık ve ortak olduğu bölüm dışında iş bulmak çok zorsa, bu bölümlerde zaruret ölçüsünde çalışmanın bir engeli bulunmamaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreslere müracaat edilebilir:

1. İndeks: Haram Malların Satıldığı Mekânlarda Çalışmak, soru sayısı: 2725 (site: 2985).

2. İndeks: Haram İşler, soru sayısı: 5157 (site: 5422)

3. İndeks: İnanç Ve İmanda Sebat, soru sayısı 1812 (site: 3204).

Sayt-ı İstiftaat (kod: 43).

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • hatmi salavat nedir?
  12245 Pratik Ahlak
  Hatim her hangi bir şeyi bitirmek sona erdirmek anlamındadır. Bunun temel özellik ve nitelliği yapılacak bu işin bir başlangıcı ve bir de sonu var olmasıdır. Hatmi salâvat ta bu anlamdadır. Kuranı baştan sona kadar okuyarak hatim edilmesi gibi. Kuranı baştan sona kadar okuyarak bitirmek şeklinde yapılan eyleme ...
 • Hisse senedi alış verişi, hızlı bir şekilde gerçekleştirilen gündelik alım satımın hükmü
  1358 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Genel olarak bu işlem gerçek bir alım satımsa ve İslami kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyorsa sahihtir. Bu konuda taklit mercilerin fetvaları aşağıda getirilmiştir.[1] Ayetullah uzma Hamaney: Genel anlamda borsada hisse senedi alım satımı ve yıllık kar payı belirlemesi İslami Şura meclisi yasaması ve anayasayı korumakla yükümlü ...
 • Acaba Peygamber Efendimiz (s.a.a), Hz. Mehdi’nin (a.f.) gaybet ve kıyamı konusunu açıklamış mıdır?
  8514 Eski Kelam İlmi
  İslam dininin ortaya çıkışından beri, mehdeviyet konusu, Müslümanların şek ve şüphe etmeyecekleri bir şekilde açık ve netti. Peygamber Ekrem (s.a.a), Hz. Mehdi (a.f.)’nin varlığını, onun bazı sıfatlarını, tevhit ve adalet hükümeti kurmasını, zulmün kökünü kazımasını, İslam dininin bütün dinlere üstün geleceğini ve Hz. Mehdi (a.f.)’nin eliyle yapılacak olan bazı düzeltmeleri ...
 • Ben kız ve erkeğin yükümlülük yaşının hangi esasa göre belirlendiğini öğrenmek istiyorum.
  6262 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam’da yükümlülük yaşı erginlik esasınca belirlenmiştir. Yani erginlik alametleri (bu alametlerin en azı erkekler için cünüp olmak ve kızlar için adet görmektir) hâsıl olduğunda insan yükümlülük yaşına girmiş olur. Ama İslam dininde tabii alametler dışında erkek ve kızların erginliği için yaş ölçüsü de göz önünde bulundurulmuştur. O ...
 • Hermonotik nedir ve onun görecelikle ne gibi bağlantısı vardır?
  10462 Yeni Kelam İlmi
  Hermonotik teriminin iki manası vardır:a) Geniş Mana: Bu kelime bu manada, bir metnin yorumu hakkındaki her türlü araştırmadır. Bu yüzden hermonotik, bu alanda bütün dinleri, hatta ilm-i usul’un lafızlar bölümünü dahi kapsamaktadır. b) Dar Mana: Bu kelimenin bu manasıyla ...
 • Allah’a giden yolda nuranî hicaplar yani imamlar (a.s) yükselmeye neden olur mu?
  6902 Pratik İrfan
  İrfan ile ilgili tabirlerde gözlemlenen nuranî hicaplar kavramı, yolcunun ruhanî seyir ve yolculuk merhalelerinde kendisinde durması durumunda yüksek merhalelere çıkmasını engelleyen her merhaleye denir. Gerçekte manevi tekâmül ve rüşt amillerine her tür bağımsız bakış nuranî hicap olarak adlandırılır. Bu manasıyla nuranî hicapların imamlar hakkında kullanışının negatif bir değer ifade ...
 • Şiiler Allah ile imamlar arasında fark olduğuna inanırlar mı?
  5248 Eski Kelam İlmi
  Diğer ekoller gibi Şia ekolü de tarih boyunca sürekli ifrat ve tefrit eksenli akımların ilgisine muhatap olmuştur. Bu akımlar Gulat, Mukassire ve Nasibiler gibi değişik isimler ile Şiiler ve imamlar için zorluklar yaratmıştır. Şii imamları bu sapık akımların tehlikelerinden Şiileri korumak için sürekli çabalamışlardır. Onlar kendi konumlarını açıklayarak, ...
 • Hangi bakışlar haram ve günah sayılıyor?
  8290 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Allahu Teala kuranı kerimde namahreme bakmak hakkında şöyle buyurmaktadır: “kul lil müminine yeguddu min ebsarihim yani Müminlere deki; namahreme bakmaktan gözlerini sakınsınlar[1] Ve kul lil mü'minati yağdudne min ebsarihinne” yani “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar”[2]İmam ...
 • Velayet-i fakihi dile getiren rivayetler veliyy-i fakihin bir olmasını da yansıtmakta mıdır?
  3945 وحدت و تعدد ولی فقیه
  Rivayetler ve velayet-i fakihin kelam eksenli diğer referanslarından veliyy-i fakihin bir veya çok oluşu anlaşılmamaktadır. Düzenin korunması ve kaosun engellenmesi durumunda birkaç fakihin ayrı bir şekilde veya şura şeklinde velayetlerini icra etmesi mümkündür. Şura türü İslam cumhuriyetinin ilk anayasasında (1980) mevcut idi, lakin bir takım sorunların önüne ...
 • Şeytanın hedef ve programları nelerdir?
  6538 Eski Kelam İlmi
  1) İnsanları sapıklığa düşürmek.2) İnsanları, hurafe ve bid’at olan amellere çağırmak.3) İnsanları, Allah’ın yaratış hedefinde değişiklik yapmaya çağırmak. Bunlar, Kuran’da geçtiği üzere Şeytanın hedef ve programlarındandır. ...

En Çok Okunanlar