Gelişmiş Arama
Ziyaret
81
Güncellenme Tarihi: 2019/11/24
Soru Özeti
Hazreti Şuayip’in biyografisi; doğumu ve ölümü ne zamandı?
Soru
Hazreti Şuayip’in biyografisi; doğumu ve ölümü ne zamandı?
Kısa Cevap

İsmi Kuran’ı Kerim’de on defa geçmiş olan bir peygamberdir Şuayip (a.s).[1] Arap toplumuna gönderilmiş ve Arapça konuşan bir peygamberdi.[2] Hz. Hud ve Hz. Salih (a.s)’dan sonra dünyaya gelmiştir. Hz. Musa (a.s)’in annesiyle aynı asrın insanıydı. Doğum tarihi ile ilgili tarihsel bir veri bulunamamıştır.

Hz. İsmail (a.s)’ın evlatlarından olan ‘Medyen’in[3]  torunlarından biriydi Hz. Şuayip. Peygamber olarak gönderildiği toplumda ‘Medyen’in soyundan olup Medyen’de yaşamaktaydılar.[4]

Medyen halkının peygamberi olan Hz. Şuayip (a.s) halkıyla fasih ve belagat dolu bir dille kibar ve nazik bir şekilde konuştuğu için ‘Enbiya’nın hatibi’[5] olarak meşhur olmuştur.  Gösterdiği bütün çaba ve verdiği nasihatlere rağmen halkından çok az bir kısmı iman getirmiştir. Maalesef geriye kalanlar inkar ettiler hatta bazıları Allah’a şirk koşarak ‘eyke’ ağacına ibadet ettiler. Buna binaen bu insanlara ‘Eyke Halkı’ da denir ve bununlar meşhur olmuşlardır. İnkar ve şirkleri sonucu Allah Teala onlara şiddetli sıcaklar ve depremler göndererek azap etmiştir. Hz. Şuayip (a.s) ve ona inanlar bu azaptan kurtulmuşlardır.[6]

Hz. Şuayip (a.s)’ın vefatı  ve defin yeri hakkında tarihçiler arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır.

 1. Musa (a.s) nebi Şuayip (a.s)’in kızıyla evlendiğinde Hz. Şuayip (a.s) medyen’den ayrılıp Mekke’ye gitmişti. 140 yaşında iken burada vefat etmiş ve Mescid-i Haram da Hacerü’l-esved’in etrafında defnedilmiştir.[7]
 2. Şuayip (a.s) Filistin’de ‘tabariye’ ve ‘aka’ arasında ‘tayyin’ adında bir köyde defnedilmiştir. Kızı ‘safura’nında mezarı buradadır.[8]
 3. Şuayip (a.s) ‘Mişa ibn. Huzkil’ adında zalim bir padişah tarafından öldürülmüştür.[9]

Hz. Şuayip (a.s) ve yaşadığı topluma inen azap hakkında daha fazla bilgi için Araf suresinin 85/93’üncü ayetlerine, Hucurat suresinin 78/79’uncu ayetlerine ve Şuara suresinin 176-191’inci ayetlerine ve bu ayetlerin tefsirlerine müracaat edebilirsiniz.

 

 

 

 

[1] Araf: 85/88/90/92; Hud: 84/87/91/94; Şuara: 177 ve Ankebut: 36.

[2] Zergili, Hayru’d-din, El-ellam, 3.c, 165.s, dar’ul-ilmi lil-melayin, Beyrut, 8.bk, 1989.m.

[3] ‘Medyen’ hicaz bölgesinde bulunan bir yerin adıdır.  Hz. İsmail (a.s)’ın ‘medyen’ adındaki bir evladı bu bölgeye yerleştiği için buraya ‘Medyen’ denilmektedir; Deynuri, Ahmet bin. Davut, El-Ahbar’ut-Tuval, 9.s, menşurat er-rezi, Kum, 1368.ş.

[4] El-Ahbar’ut-Tuval, 9.s

[5] İbni Kesir, İsmail bin. Ömer, El-Bidaye’tu ve en-Nihaye, 1.c, 185.s, dar’ul-fikr, Beyrut, 1407.h.

[6] El-ellam, 3.c, 166.s; El-Bidaye’tu ve en-Nihaye, 1.c, 184-185.s

[7] İbni Covzi, Abdurrahman bin Ali, el-muntezem, 1.c, 326.s, dar’ul-kitab’ul-ilmiye, Beyrut, 1.bk, 1412.h.

[8] El-ellam, 3.c, 165-166.s; el-muntezem, 16.c, 209.s

[9] Mesudi, Ali bin Huseyin, muruc’uz-zeheb, 1.c, 73.s, dar’ul-hicre, 2.bk, 1409.h.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kuranı kerim mucize olduğunun boyutları nelerdir? Ve neden nehcü'l-balaga mucize değildir?
  5589 Kur’anî İlimler 2011/06/20
  Kuranı kerim bazı özellik ve niteliklere haizdir ki diğer kitaplar bu özellik ve niteliklere sahip değildir. Eğer Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere sahip olmuş olsaydı oda mucize olacaktı. Ancak Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere sahip olmadığı için kuranı kerim gibi olamaz.
 • Kendini savunmak için birini yaralayan ya da öldüren kimsenin şer’i hükmü nedir?
  10581 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/10/07
  Anlaşmazlıklarda insanın anlaşamadığı kimseyle kavga etmeye ve ona fiziki zarar vermeye hakkı yoktur.[1]İslama göreanlaşmazlıkları gidermenin ve hakları almanın tek yolu iyi niyetli insanlara veya İslami yargıya başvurmaktır. Dolayısıyla hak sahibi biri, hakkını zayi eden kimseyle kavga eder, yaralar vb. şekillerde ona zarar verirse zarar ...
 • Berzah ve basiret gözü olan kimsenin alamet ve nişaneleri nelerdir?
  11942 Pratik İrfan 2011/08/21
  Biz kendi çevremizdeki muhitimizi tanımak için bir takım araçlara ihtiyaç duyarız. İslam bilgelerine göre kesin bilgi için birkaç araç mevcuttur. Birincisi duyudur. Görme duyusu ve duyma duyusu bu kabildendir. İkincisi akıldır. Üçüncüsü ise kalptir. Derunî keşifler, mukaşefeler ve bir tür mükaşefe sayılan berzah gözüyle elde edilen tüm bilgiler, aracı ...
 • Çocuklarımızın Allah hakkındaki sorularına nasıl cevap verelim?
  7057 Eski Kelam İlmi 2010/08/26
  Çocuğun Allah hakkındaki sorularından kaçmamak gerekir. Bu gibi sorulara doğru, sağlam ama anlaşılır ve basit cevaplar verilmelidir. Alemde var olan düzen ve bu düzene dayalı burhandan yararlanıp çocukların kendi çevrelerinde bulunan nimetlerden örnek vererek Allah'ın varlığını ilim, kudret ve rahmet gibi sıfatlarını ispatlamak mümkündür. ...
 • Rivayetlerde İmam Hüseyin’e (a.s) özel bir önem verilmiş midir? Onun bu özel ayrıcalığı diğer İmamların (a.s) masumiyetleriyle uyuşur mu?
  3512 تاريخ بزرگان 2012/04/03
  İmamet makamının İmam Hüseyin’in (a.s) neslinde devam etmesi, türbetinin şifa vermesi, kabrinin yanında duanın kabul olması vb. gibi ayrıcalıklar Allah tarafından İmam Hüseyin’e (a.s) verilmiştir. Ama bu ayrıcalıkların İmam Hüseyin’in (a.s) makamının diğer İmamlardan (a.s) farklı olmasından kaynaklandığına dair bir delil yoktur. Hangi nedenlerden dolayı bu ayrıcalıkların ...
 • Eğer işe acil ihtiyacımız varsa ve iş yerinde kendi isteğimiz ve normal olarak namaz kılma imkânımız yoksa ne yapmalıyız?
  308 Varie 2019/02/18
  Namazın her ne şart altında olursa olsun eda edilmesi gerekir. İnsanın işe olan ihtiyacı vakaların büyük çoğunluğunda namazın eda edilmesini engelleyecek bir zaruret taşımamaktadır. Öyleyse insan namazını eda edecek kadar serbest olacağı bir fırsat yaratmak için bir düzenleme yapmalıdır. Bahsi geçen soruda fakihlerin fetvalarının delaleti işi bahane ...
 • Neden felsefî ikinci makuller tür ve ayıraca sahip değildir? Mantıkî ikinci makuller de böyle midir?
  5684 İslam Felsefesi 2011/10/23
  Makul, felsefî bir terim olup zihne gelen şey anlamındadır ve hissedilenin yani hisle duyumsananın karşısında yer alır. Makul terimi bazen aklî suretler için, bazen dışarıda bir varlığı olmayan hususlar için ve bazen de hissedilmeyen ve soyut olan şeyler için kullanılır ki bu durumda makulden kasıt akıldır. Bizim konumuzda makulden ...
 • Niçin altın takmak erkeğe haramdır?
  45728 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/01/14
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız ...
 • Biz bütün âlemde Müslüman ya da Şia olmayan insanları görmekteyiz...
  6180 Eski Kelam İlmi 2007/09/18
  İslam dinine inanmayan insanlar iki grupturlar:Diğer bir ibaretle İslam dinine iman etmeyen insanlar iki gruptur:1- Terim olarak cahil-i mukassir ve inatçi kâfir olan grup. Yani İslam onlara ulaşmış ve onun hak olduğunu anlamışlar ama inat ve isyancılıkları yüzünden hakkı kabul etmemişlerdir. Bu grup, azabı ve ...
 • Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığı ve zuhuru nasıl ispatlanabilir?
  7482 Eski Kelam İlmi 2009/04/18
  Genel olarak Kuran-ı Kerim ayrıntılarına inmeden konuları ele alır ve bu konuların açıklamasını sünnet üstlenir.Bu noktayı göz önünde bulundurduğumuzda Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığını ve zuhurunu Kuran- ı Kerim’deki iki kısım ayetten istifade edebiliriz:1) İlahî bir hüccetin (masum bir önderin) varlığının gerekliliğini açıklayan ayetler. Örneğin Allah-u Teala’nın Peygamber-i Ekrem ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  295319 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  186856 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  113011 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  109091 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  102635 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99628 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  89569 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82861 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  82579 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73762 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...