Ətraflı axtarış
Baxanların
4284
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/10
Sualın xülasəsi
Lütfən, Quran və hədislərdə Ramazan ayının orucunun əhəmiyyətini bəyan edin.
Sual
Lütfən, Quran və hədislərdə Ramazan ayının orucunun əhəmiyyətini bəyan edin.
Qısa cavab

Mütəal Allah Quran-kərimdə Ramazan ayının barəsində buyurur: “(Oruc, Ramazan ayında tutulmalıdır.) Ramazan ayı elə bir aydır ki, Quran camaatı hidayət edən, onlara yol göstərən haqqı batildən ayıran bir kitab kimi o ayda nazil olmuşdur. Sizlərdən hər kəs Ramazan ayına (sağ-salamat) çıxsa, gərək oruc tutsun. Hər kəs xəstə olsa, yaxud səfərə getsə, gərək (orucunu yesin yedikləri günlərin əvəzində) başqa aylarda oruc tutsun. Allah sizin çətinliyə düşməyinizi deyil, (hökmün) asan olmasını istəmişdir ( şəri vəzifəni çətinləşdirməmişdir. Məqsəd budur) ki, oruc günlərini təkmilləşdirib sizi islam dininə hidayət etdiyinə görə, Allahı əzəmətlə yad edəsiniz. Bəlkə (böyük nemətlər qarşısında) Ona təşəkkür etmiş olasınız.”

Allahın Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) bir xütbədə Ramazan ayının fəzilətlərini belə bəyan edir: “Ey camaat! Həqiqətən Allah ayı özünün xeyir-bərəkət, rəhmət və məğfirəti (bağışlaması) ilə sizə üz gətirib. Bu ay Allah yanında ayların ən yaxşısı, onun günləri günlərin ən yaxşısı, saatları ən yaxşı saatlardır. Bu elə bir aydır ki, siz onda Allah qonaqlığına çağırılmışsınız... Bu ayda (çəkdiyiniz) nəfəslər təsbih (subhanəllah demək) savabına malikdir, yuxunuzda ibadət savabı var. Bu aydakı (xeyir) əməlləriniz məqbul, dualarınız müstəcabdır. Bu ayda ən yaxşı əməl Allahın haram buyurduğu işlərdən çəkinməkdir...”

Ətreaflı cavab

Quranda Ramazan ayı

Mütəal Allah Qurani-kərimdə Ramazan ayının barəsində belə buyurur: “(Oruc, Ramazan ayında tutulmalıdır.) Ramazan ayı elə bir aydır ki, Quran camaatı hidayət edən, onlara yol göstərən haqqı batildən ayıran bir kitab kimi o ayda nazil olmuşdur. Sizlərdən hər kəs Ramazan ayına (sağ-salamat) çıxsa, gərək oruc tutsun. Hər kəs xəstə olsa, yaxud səfərə getsə, gərək (orucunu yesin yedikləri günlərin əvəzində) başqa aylarda oruc tutsun. Allah sizin çətinliyə düşməyinizi deyil, (hökmün) asan olması- istəmişdir ( şəri vəzifəni çətinləşdirməmişdir. Məqsəd budur) ki, oruc günlərini təkmilləşdirib sizi islam dininə hidayət etdiyinə görə, Allahı əzəmətlə yad edəsiniz. Bəlkə (böyük nemətlər qarşısında) Ona təşəkkür etmiş olasınız.”

Oruc tutmaq üçün məhz Ramazan ayının seçilməsinin səbəbi bu ayın sair aylardan fəzilətli olmasıdır, çünki onda nazil olan ilahi kitab – Quran  bəşəriyyətə yol göstərmək və hidayət etmək üçün gəlmişdir, özünün ilahi qayda-qanunları və göstərişləri ilə düzgün yolu başqasından seçib ayırıb, insanların səadətinə zəmanət verir. Quran belə bir şərafətli ayda nazil olmuşdur.[1] Deməli, Ramazan ayının əhəmiyyət və dəyəri Quranın onda nazil olmasına görədir.[2]

Mübarək Ramazan ayının məqam və əhəmiyyəti barəsində məsumlardan (əleyhimus-salam) nəql olunan rəvayətlərdən birini qeyd etməklə kifayətlənirik. Əmirəl-möminin Əli (əleyhis-salam) buyurur: Allahın Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) bir gün bizim üçün xütbə oxudu və buyurdu: “Ey camaat! Həqiqətən Allah ayı özünün xeyir-bərəkət, rəhmət və məğfirəti (bağışlaması)  ilə sizə üz gətirib. Bu ay Allah yanında ayların ən yaxşısı, onun günləri günlərin ən yaxşısı, saatları ən yaxşı saatlardır. Bu elə bir aydır ki, siz onda Allah qonaqlığına çağırılmış, onda Allahın kəramət əhlindən olmuşsunuz. Bu ayda (çəkdiyiniz) nəfəslər təsbih (subhanəllah demək) savabına malikdir, yuxunuzda ibadət savabı var. Bu aydakı (xeyir) əməlləriniz məqbul, dualarınız müstəcabdır. Belə isə, Allahı düzgün (saf) niyyətlə, günah və rəzil sifətlərdən pakizə qəlblərlə çağırıb istəyin ki, onun orucunu tutmağı, onda Quran tilavət etməyi sizə nəsib etsin. Həqiqətən, bədbəxt və bəd aqibət o kəsdir ki, bu əzəmətli ayda (günahlarından) bağışlanmaqdan məhrum olsun. Öz aclıq və susuzluğunuz ilə qiyamət günündəki aclıq və susuzluğu yad edin. Fəqir və miskinlərinizə sədəqə (ehsan) verin, qocalarınızı təzim edin, uşaqlarınıza rəhm edin, qohumlarınıza nəvaziş edin. Dillərinizi deməməli olduğunuz sözlərdən, gözlərinizi nəzər etməyiniz halal olmayan şeylərdən örtün, qulaqlarınızı qulaq asmaq halal olmayan şeyləri eşitməkdən saxlayın. Camaatın yetimlərinə mehribanlıq edin ki, camaat da vəfatınızdan sonra sizin yetim övladlarınıza mehribanlıq etsinlər. Öz günahlarınızdan tövbə edib Allaha tərəf qayıdın, namaz vaxtları dua etmək üçün əllərinizi qaldırıb dua edin. Çünki, namaz vaxtları ən yaxşı anlarıdır, bu vaxtlarda Allah-taala Öz bəndələrinə rəhmət nəzəri salır, Onunla minacat (raz-niyaz) etdikləri vaxt (müsbət) cavab verir, Onu nida etdikləri vaxt “ləbbeyk” deyir, çağırdıqları vaxt (duaları) müstəcab edir. Ey insanlar! Həqiqətən sizin canlarınız əməllərinizin girovundadır, (onu) Allahdan bağışlanmaq istəməklə girovdan çıxarın. Sizin kürəklərinizə günah yükü ağırlıq edir, səcdələri uzatmaqla onun yükünü yüngülləşdirin və bilin ki, Allah-taala Öz izzət və cəlalına and içib ki, bu ayda namaz qılıb səcdə edənlərə əzab verməsin, onları qiyamət günü cəhənnəm odu ilə qorxutmasın. Ey camaat, sizlərdən hər kəs bu ayda oruc tutan bir möminə iftarlıq versə, onun savabı Allah yanında bir qul azad etmək və keçmiş günahlarının bağışlanması qədər olar...”

Səhabələrdən bəziləri dedilər: “Ya Rəsuləllah, axı bizim hamımızın iftar verməyə imkanımız yoxdur?!”

Həzrət buyurdu: “Oruc tutanlara hətta yarım xurma qədər, yaxud bir içim su olsa belə, iftar verməklə, cəhənnəm odundan uzaq olun! Həqiqətən, Allah bu işi görən adama, bundan artığına qadir olmasa da, həmin savabı verər. Ey camaat, hər kəs bu ayda əxlaqını gözəlləşdirsə, qədəmlərin əsdiyi bir gündə (Qiyamətdə) Sirat körpüsündən asanlıqla keçər. Hər kəs bu ayda xidmətçilərinin (qulam və kənizlərin) işini yüngülləşdirsə, Allah qiyamətdə onun hesabını yüngül edər. Hər kəs bu ayda Öz şərini camaata çatdırmayıb qabağını alsa, Allah da qiyamətdə Öz qəzəbini ondan dəf edər. Hər kəs bu ayda bir yetimi əzizləyib nəvaziş etsə, Allah da onu qiyamətdə əzizləyər. Hər kəs bu ayda öz qohum-əqrəbasına sileyi-rəhim və ehsan etsə, Allah da qiyamətdə onu Öz rəhmətinə qovuşdurar. Hər kəs bu ayda qohum-əqrəbasından ehsanını kəssə, Allah da qiyamətdə Öz rəhmətini ondan kəsər. Hər kəs bu ayda sünnət olan namazı qılsa, Allah onun üçün Cəhənnəm odundan uzaq olmaq bəratı (icazənaməsi) yazar. Hər kəs bu ayda vacib namazları əda etsə, Allah ona sair aylarda qılınan yetmiş namaz savabı əta edər. Hər kəs bu ayda mənə çoxlu salavat göndərsə, əməl tərəzilərinin yüngül olduğu bir gündə Allah onun əməl tərəzisini ağırlaşdırar. Hər kəs bu ayda bir ayə Quran oxusa, sair aylarda bütöv bir Quran oxuyanın savabını qazanar. Ey camaat! Həqiqətən bu ayda behiştin qapıları açıqdır. Pərvərdigarınızdan istəyin ki, onu sizin üzünüzə bağlamasın. Bu ayda Cəhənnəmin qapıları bağlıdır. Rəbbinizdən istəyin ki, onu sizin üzünüzə açmasın. Şeytanları bu ayda zəncirləyiblər, Allahdan istəyin ki, onları sizə müsəllət (hakim) etməsin.”

Əli (əleyhis-salam) buyurur: Mən ayağa qalxıb dedim: “Ey Allahın Rəsulu! Bu ayda ən yaxşı əməl nədir?” Həzrət buyurdu: “Ey Əbəl-Həsən! Bu ayda ən yaxşı əməl Allah-taalanın haram buyurduğu şeylərdən çəkilməkdir.”[3]

 


[1] Məkarim Şirazi, Nasir, “Təfsiri-nümunə”, 1-ci cild, səh. 634, "Darul-kutubil-islamiyyə", Tehran,  1-ci çap, 1374-cü şəmsi il

[2] Qiraəti, Möhsün, “Nur” təfsiri, 1-ci cild, səh. 289, “Quran dərslərindən” mədəniyyət mərkəzləri, Tehran, 1383-cü şəmsi il

[3] Şeyx Səduq, “Əmali”, səh. 93, “İslamiyyə” kitabxanasının nəşriyyatı, 1362-ci şəmsi il

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  130618 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  98799 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  80593 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  72054 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  63775 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  39943 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  35693 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  29264 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  28928 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  27283 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...