Carian Terperinci
Pengunjung
3736
Tarikh Kemaskini 2011/04/19
Ringkasan pertanyaan
Apa hukumnya apabila seseorang membaca “walāẓāllīn” sebagai ganti “walāḍḍāllin? dalam solat”?
soalan
Salah seorang rakan membaca walazhallin (وَلاَ الزالِّیْنَ) di tempat walāḍḍāllin (وَلاَ الضَّالِّیْنَ) tatkala mengerjakan solat. Apakah tajwid dan bacaan seperti ini sah dalam solat?
Jawaban Global

Berdasarkan fatwa seluruh marja’ agung taqlid, bahawa tajwid dan bacaan sedemikian apabila dilakukan dengan sengaja, maka sudah tentu akan membatalkan solat. Imam Khomeini Ra dalam masalah ini berkata, “Jikalau seseorang tidak mengetahui salah satu daripada kalimah-kalimah surah al-Fatihah atau surah-surah lainnya atau sengaja tidak membacanya, atau membaca satu huruf sebagai ganti huruf yang harus dibacanya, misalnya “ā” ( sebagai ganti “ād” (ض), atau tempat yang mesti dibaca tanpa kasrah dan fathah malah dibacanya dengan kasrah dan fathah, atau tidak membaca tasydid, maka solatnya batal.”[1]

Dari masalah fekah yang diutarakan di atas, dapatlah dikatakan bahawa apabila seseorang itu dengan sengaja mambaca āi (ز) sebagai ganti ād (ض) ketika membaca kalimah " وَ لاَ الضَّالِّینَ", maka solatnya tidak sah sebagaimana hal ini juga telah ditegaskan oleh Ayatullah al-ʽUma Sīstani.[2][1]. Taudhi al-Masâil, al-Muhasysya li al-Imam al-Khomeini, jil. 1, hal. 552, masalah 1000.

[2]. Ibid.  

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Makna Islam pada ayat 19 surah Ali Imran?
  13596 Teologi Baru
  Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri (taslim) tanpa syarat di hadapan Tuhan. Agama merupakan penjelas segala bimbingan Tuhan terhadap manusia dalam bidang pemikiran, keadaan, perilaku dan bermasyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan dengan Tuhan.
 • Sejarah dan asal usul pemikiran Baha’iyyah.
  9055 Teologi Klasik
  Pengasas dan pelopor aliran Baha’iyyah adalah Mirza Hussain Ali Nuri yang memeluk ideologi Ali Muhammad Bab dan beriman dengan dakwaan-dakwaannya setelah kemunculan dan huru-hara Ali Muhammad Bab dengan propaganda Mullah Husein Busyrawiyah. Setelah kematian Bab dan berpaling dari mentaati saudaranya Yahya Subḥ Azal (Pengganti Bab), Mirza Hussain Ali Nuri ...
 • Dapatkah Anda jelaskan ciri-ciri rasm al-Usmani itu apa saja?
  29015 Ulum Al-Quran
  Utsman Thaha adalah kaligrafer (khattât) terkenal dari Suriah yang hidup pada abad kontemporer. Naskah kaligrafinya memiliki banyak keunggulan seperti keteraturan, harmoni, tulisan yang sangat indah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah rumit tajwid. ...
 • Mengapa Imam Husain As tidak bangkit di zaman Muawiyah?
  6105 Sirah Para Maksumin a.s
  Dalam menjelaskan alasan tiada kebangkitan dari sisi Imam Husain As di zaman Muawiyah dapat dijawab dengan beberapa perkara di bawah ini:1.     Penghormatan Imam Husain As terhadap perjanjian yang disepakati oleh saudara dan imam zamannya, iaitu Imam Hasan ...
 • Perbezaan subjek epistemologi dan falsafah ilmu?
  11674 Falsafah Islam
  A.    Subjek epistemologiadalah makrifat, pengetahuan , alat dan cara-cara mengenal. Namun subjek dalam falsafah ilmu adalah hakikat (quiddity) ilmu dari sudut ia memiliki identityyang menyeluruh.B.    Hubungan epistemologi dengan falsafah ilmu; sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku epistemologi komparatif ...
 • Apa yang dimaksud dengan rajʻah? Siapakah orang yang terlibat? Bilakah rajʻah ini berlaku?
  6420 رجعت
  Rajʻah merupakan salah satu yang diyakini oleh Syiah Imamiyah yang bermakna kembali ke dunia setelah kematian. Ianya terjadi sebelum akhirat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kemunculan Imam Mahdi (a.s), sebelum kesyahidan beliau dan sebelum terjadi peristiwa hari Kiamat. Rajʻah tidaklah bersifat umum ...
 • Apakah kisah tentang keengganan Iblis untuk sujud itu memang suatu fakta atau hanyalah cerita khayalan?
  6330 Tafsir
  Sebelum menjawab pertanyaan ini, adalah penting disebutkan di sini bahawa salah satu jalan untuk mengenal sesuatu ialah ta’rif bil mitsal atau mendefinisikan sesuatu dengan menyampaikan contoh-contoh iaitu menjelaskan hakikat secara rasional dengan cerita-cerita penjelasan yang tidak abstrak dandapat
 • Meskipun Tuhan tahu bahawa ramai manusia yang akan memasuki neraka, mengapakah Tuhan tetap mencipta mereka?
  6677 هدف از آفرینش
  Azab Ilahi merupakan balasan bagi segala perbuatan ikhtiar manusia kerana mereka tidak memanfaatkan perantaraan petunjuk-petunjuk. Mereka juga tidak mendengar seruan samada utusan batin dan utusan zahir. Ilmu Tuhan tentang nasib, cara berinteraksi dan tingkah laku ‘kewujudan’ tidak menjadi sebab timbulnya isu paksaan atas mereka dan sebenarnya ...
 • Perintah al-Qur'an yang manakah golongan minoriti yang tinggal di Iran dikehendaki mematuhi peraturan hijab?
  5442 پاک چشمی، پاکدامنی و حجاب
  Shubhah ini mungkin berada di dalam fikiran kebanyakan individu yang mempersoalkan apakah perlunya hijab bagi umat Islam?, menurut kaedah dan hukum manakah golongan minoriti agama di Iran (Kristian dan lain-lain lagi) juga diwajibkannya? Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa prinsip perlu diberi perhatian: 1. ...
 • Apakah Kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman a.s sehingga Allah SWT menganugerahkan kerajaan, pemerintahan dan kekuasaan kepadanya?
  15756 Teologi Klasik
  Tujuan asal daripada pengangkatan dan pengutusan para nabi-nabi (anbiya) Ilahi adalah untuk menyampaikan kalamullah kepada masyarakat dan mengajar tatacara kehidupan yang benar kepada mereka.Akan tetapi, sebagian daripada persoalan-persoalan agama, seperti hukum-hukum kekayaan, jihad dan sebagainya tidak akan terlaksana tanpa adanya kekuasaan. ...

Populer Hits