Gelişmiş Arama

Cevaplar Arşivi (Konusal Sınıflandırma:روش شناسی)

Rastgele Sorular

 • İslam göre namahrem kadın ve erkeğin tokalaşmasının hükmü nedir?
  6295 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İnsanın namahreme karşı olan tutumu fesat ya da fesada düşmekorkusu olmayacak şekilde olmalıdır.[1] Namahrem kadın ve erkeğin bedensel temasları ve birbirleriyle tokalaşmaları hususunda değerli taklit mercileri genel olarak şöyle buyuruyorlar: ...
 • neden İslam'ı kabul etmeliyiz.
  22388 Yeni Kelam İlmi
  Allah tarafından insanı hidayet edip onu ebedi mutluluğuna ve kemaline kavuştumak için gönderilen dinlerin en kâmili ve en kapsamlısı İslam dinindir. İslam dinini kabul etmemizi gerektiren nedenler aşağıdaki kanıtlar ve delillerdir.1-   İslam dinin kapsamlılığı;
 • Neden cennetin kilidi namazdır?
  6775 Teorik Ahlak
  İnsanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır. İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan ...
 • Hz. Mehdi (a.s)'ın yaşadığına dair akli deliller nelerdir?
  10641 تاريخ بزرگان
  İmamet konusunda Hz. Mehdi (a.s)'ın varlığı ve imameti hakkında yalnızca akli deliller getirmek yeterli değildir. Akli delillerden genel olarak imameti ve bir imamın her zamanda olması gerektiği konusunda faydalanıyoruz; hadisler ise bu zamanda imamın yalnızca İmam Mehdi (a.s)
 • Bir devlet dairesinde çalışmaktayım. Öğlenleri özel bir kuruluşta öğlen namazı kıldırmak, sohbet etmek vb. gibi faaliyetlerim var. Görev kağıdımı müdürümden alıyor ve onun izniyle iş yerinden çıkıyorum. Özel kuruluştan aldığım yol hakkının şer’i yönü var mı?
  3651 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Böyle durumlarda ölçü kanuna uymaktır. Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Ücret adı altında olmazsa sakıncası yoktur. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Kanuna aykırı olmazsa sakıncası yoktur. Bu konuda ilgili sorumlulara danışmalısınız. Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: İş yerinde ...
 • Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe nedir?
  4243 آراء شناسی
  Eğer “egemen felsefe” tabirini gündemde olan ve ciddi felsefe olarak tanımlar ve “hali hazırı” da “çağdaş” olarak yorumlarsak, çağdaş Batı felsefesinin en önemli iki ekolü pozitivizm ve egzistansiyalizmdir. Eğer “hali hazırı” şimdi olarak (2010) tanımlarsak, Batı felsefesi pozitivizm ve egzistansiyalizmden sonra önemli bir felsefi akıma tanıklık etmemiştir. Yirminci ...
 • Baş ve göğüs balgamını yutmanın oruca bir zararı var mıdır?
  4115 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.  ...
 • Din olmaksızın maneviyata ulaşılabilir mi?
  7644 Teorik Ahlak
  Son olarak gündeme gelen yeni maneviyat tasviri, bir Müslüman olarak bizim zihnimizde yer alan maneviyat tasvirinden çok farklıdır. Bizim telakkimizde maneviyatın din ile sıkı sıkıya bir irtibatı vardır. Bir dinin maneviyatı, bir takım öğretiler mecmuasına göre amel etmekle hâsıl olur. Bunlar, maddî âlem ötesindeki hakikatlerden söz ...
 • Nikâh sözünün felsefesini açıklar mısınız?
  4323 Ahlak
  İslam açısından evlilik aile ve ardınca toplum teşkil etmek için kutsal bir sözleşme olup cinsel güdüyü gidermek, nesli çoğaltmak ve korumak, insanın tekâmülü, huzur ve sükûnet, iffet ve edep, duyguların pekişmesi ve birçok başka güzel özellik gibi eser ve neticeler taşır. Bu kutsal sözleşmenin sağlanması sadece ...
 • Eğer Ali(a.s) halifelere muhalif ve düşman idi ise; Neden çocuklarına onların adlarını vermiştir?
  8263 Eski Kelam İlmi
  Tarihi kaynaklara göz atacak olursak Mesut Sakefi’nin kızı Leyla’nın oğlu Ebu Bekir ibn. Ali, Ümmü Habib oğlu Ömer ibn. Ali ve Ümmülbenin oğlu Osman ibn-i Ali hepsi İmam Ali(a.s) oğullarıdırlar.Bu çocukların adlarıyla halifelerin adları arasında bir ilişki olduğunu ancak o dönemin kültürel, örfi yapısını incelersek ...

En Çok Okunanlar