Gelişmiş Arama
Ziyaret
55897
Güncellenme Tarihi: 2008/02/01
Soru Özeti
İslam’ın telepati hakkındaki görüşü nedir?
Soru
İslam’ın telepati hakkındaki görüşü nedir? Dinde bu konuyla ilgili bir açıklama var mı?
Kısa Cevap

Telepati deyimi Yunanca bir deyim olup, uzaklık anlamında tele ve duygu anlamında patus sözcüklerinden oluşmuştur. Telepati kendi duygu organlarından yararlanmadan esrarengiz bir şekilde başkalarının hislerini bilmesi veya duymasını ifade eder. Telepati yanlıları şöyle diyorlar: Normal insanlar için bile yüzlerce kilometre uzakta bulunan dost ve akrabalarının ölümü zamanında tevehhüm oluşuyor ve bu şöyle açıklanabilir: Hasta veya ölüm halinde olan kişinin ruhu farkında olmadan aradaki mesafeyi geride bırakıp diğer kişinin ruhunu etkileyecek bir mesaj gönderiyor ve onu etkiliyor.[1]

Telepatinin mümkün olduğu konusuna gelince şu noktaya işaret edebiliriz ki telepati geçmişte sihir[2] adıyla bilinen şeyin bir dalıdır. Gerçekte bunlar bugün insanlara etkisi belli olan telkin çeşitlerindendir ve insan tarafından rumuzları keşfedilip ortaya çıkarılan ruhbilimdeki kurnazlıktan sayılır. Bu gün artık bu sırlar çözülmüş ve öğrenilebilen doğal bir bilime dönüşmüştür.

Hipnotizm, telepati, manyatizm gibi olgular bu grup içindedir. Telepati gerçekte ruhun yaratıcılığını gösterir Sanki bir takım dalgalar uzak yoldan dost ve yakınlarının algılayacağı şekilde insandan yayılmaktadır. Bu da duygular yoluyla iki ruh arasında ilişkinin oluşmasına bağlıdır. Bunun için birçok örnekler kitaplarda aktarılmıştır.[3]

Ama İslam’ın hipnotizm, manyatizm, telepati ve benzeri bilimler hakkındaki görüşüne gelince[4] şunu söylemeliyiz ki: Sihir'in mahiyeti hakkında bilginler ve fakıhler arasında çeşitli görüşler vardır. Ama şu kadarı kesindir ki eğer bir şey günümüzde sihir sayılırsa kesinlikle haramdır Fakat fakıhlerin bir çoğu bu gibi bilimleri sihir türlerinden saymamışlardır. Buna göre bu gibi bilimlerin kötü etkileri olmaz, başkalarına eziyete sebep olmaz ve onların özel hayatlarına girmeğe yol açmazsa bunları kullanmanın bir sakıncası yoktur. Aksi takdirde haramdır.[5][1] Esrar-i Hipnotizm, Mehrdad Mehrin, Tercüme Naki İsfahani, 5. baskı Atai, İsfahan.

[2] Bkz. Sihrin hükmü” konusu.

[3] Bkz. El-Mizan Tefsiri, Yusuf suresinin 93 ayetinden sonraki ayetlerin tefsirine, Allame Tehrani, Mead Şinasi, Felemaryon, Ölümün Sırları, D. Meuhsin Şefapii, Mead, Goftari Felsefi, Mead, Mekarim Şirazi, Tefsiri Numune, c. S. 383.

[4]Daha geniş bilgi için “Diğer yaratıklarla ilişki” konusuna bakın.

[5] Bkz. Tefsir-i Numune c.       1 s. 382. Bu eserde bugün bilenen bilimlerden bazıları eskide sihirciler tarafından kendi hedefleri doğrultusunda sihir olarak kullanıldığı açıklanmıştır.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eğer bir kimse eşini öldürür ve eşinin tek varisi annesi ve katilin oğlu olursa acaba oğlun babasını kısas etmeye hakkı var mı?
  3676 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İmam Humeyni (r.a) Tehriru'l-vasile'de şöyle buyurur: Çocuğun babasını kısas etmeğe hakkı yoktur.[1][1] Tehruru'l-vesile, c. 2 s. 522; Mesele 5; Bu ...
 • Fizik ve metafizik (doğaötesi) arasındaki fark nedir? Eğer doğaötesi doğa için had ve sınır ise, bunu nasıl açıklıyorsunuz?
  14820 İslam Felsefesi
  Fizik ilahiyat ve riyaziyatın karşısında olup doğa anlamını taşır. Metafizik bugünkü felsefî manasıyla varlıktan salt varlık olması hasebiyle bahseden disipline denmektedir. Trans fizik veya doğaötesi ise Allah ve maveradaki varlıklardan söz eden disipline denmektedir. Fizik ile metafizik arasındaki ilişki de cüz ile külün arasındaki ilişkidir. Onun ile trans fizik ...
 • Evlilik süresinde ahde yaptığım vefasızlığı nasıl telafi eder ve Allah’ı razı edebiliriz?
  5332 Pratik Ahlak
  Siz sözünüzde durmamakla bir insanın geleceğini söndürmüşsünüz! Kötü sözlülüğünüzün etkisiyle, o kızın ruhunda telafi edilemeyecek yaraların oluşması mümkündür ve bunun sorumlusu sizsiniz. Bundan dolayı siz, ona borçlusunuz ve boynunuzda insan hakkı gibi büyük bir vebal var. Buna izafeten siz, bu haksızlığın yanında onu fahişelikle suçlamış ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  11063 Pratik İrfan
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Filistin İsrail’in asıl yeri değil midir?
  9074 tarihi Yerler
  Yahudiler ve Siyonistler Filistin’in ilk sakinleri değildi. Bilakis onlar bu bölgeye gelmeden uzun bir zaman önce Filistin’de kalanlar vardı. M.Ö. 3500 yılında Sami kavimleri Hicazın merkezinden Filistin gibi bölgelere göç etmiş idi. Kenan Arapları gibi kavimler de Filistin’i kendilerine yurt edinmiş idi. Filistin’i yurt edinen ilk sakinler ...
 • Müslümanlar neden biribirleriyle musafaha ederler?
  6211 Pratik Ahlak
  Müfaala kipinden olup iki kişi arasında gerçekleşen musafaha, el vermek manasına gelmektedir. Birisi ‘Safehtuhu’ derse bu ‘Elimin içi onun elinin içine değdi’ anlamına gelir. Musafahatun, birbirine el vermek, ellerin içini biribirine değdirmek, demektir. Selam vermek ve tokalaşmak güzel davranışın örneğidir. İslam Peygamberi (s.a.a) ve Masum ...
 • Eğer idrar sonrası istibra yapılıp abdest alınırsa ve daha sonrasında bir damla idrar gelirse hükmü nedir?
  1569 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Ayetullah uzma Hamaney’in bürosu:Eğer gelen sıvının idrar olduğuna eminseniz abdest batıldır ve o bölge necis olmuştur. Eğer idrar olduğuna emin değilseniz taharete hükmedilir ve abdesti bozmaz.Ayetullah uzma Sistani’nin bürosu:Eğer idrar olduğundan şüpheniz varsa taharete hükmedilir.Ayetullah ...
 • Lütfen Hz. Yusuf kıssasındaki önemli noktaları açıklar mısınız?
  30971 Masumların Siresi
  Kur’an’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen Hz. Yusuf (a.s) kıssası ders, ibret ve şahsi, ahlakî, içtimai ve ailevî erdemleri içermektedir. Bu erdemlerden bazıları şunlardır: 1. İnsanları Allah’a doğru çağırma yolunda Peygamberlerin ifa ettikleri rolü ve çektikleri sıkıntıyı tanımak
 • Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe nedir?
  4239 آراء شناسی
  Eğer “egemen felsefe” tabirini gündemde olan ve ciddi felsefe olarak tanımlar ve “hali hazırı” da “çağdaş” olarak yorumlarsak, çağdaş Batı felsefesinin en önemli iki ekolü pozitivizm ve egzistansiyalizmdir. Eğer “hali hazırı” şimdi olarak (2010) tanımlarsak, Batı felsefesi pozitivizm ve egzistansiyalizmden sonra önemli bir felsefi akıma tanıklık etmemiştir. Yirminci ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  15158 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...

En Çok Okunanlar